Soudní dvůr Evropské unie: Porovnání verzí

→‎Význam: - Smazal jsem větu o tom, že rozhodnutí soudního dvoru jsou pramenem práva EU. Tím rozhodně nejsou. Pokud tam někdo tu větu chce, ať použije jiný termín, než "pramen", protože je to zavádějící.
(→‎Význam: - Smazal jsem větu o tom, že rozhodnutí soudního dvoru jsou pramenem práva EU. Tím rozhodně nejsou. Pokud tam někdo tu větu chce, ať použije jiný termín, než "pramen", protože je to zavádějící.)
 
== Význam ==
Soudní dvůr představuje hnací motor pro rozvoj [[komunitární právo|práva Evropské unie]] (dříve nazývaného "komunitární právo") i Evropské unie vůbec. Jeho význam spočívá nejenom v jeho pravomoci rozhodovat v právě uvedených řízeních, ale i v tom, že v rámci těchto řízení se vyslovuje i k zásadním otázkám celého práva Společenství a svým výkladem toto právo dotváří. Rozhodnutí Soudního dvora jsou považována za subsidiární (podpůrné) prameny práva EU. Rozhodnutími Soudního dvora tak například byla rozpracována problematika účinků práva Společenství v členských státech nad rámec toho, co by bylo možné na první pohled vyčíst ze zřizovacích smluv. Soudní dvůr totiž postupuje nejen s ohledem na doslovné znění právní úpravy, ale ve svých rozhodnutích se odvolává i na její smysl a zejména na obecné zásady právní a postupy obvyklé v mezinárodním právu včetně právních zvyklostí.
 
Pro pochopení role Soudního dvora je potřebné si uvědomit, že Evropská unie sestává z řady států, z nichž každý má své vlastní vnitrostátní právo. Evropské právo je však jen jedno a bylo třeba zabránit tomu, aby bylo v každém členském státě při své aplikaci vykládáno jinak. Proto byla Soudnímu dvoru svěřena úloha tento výklad sjednocovat a Soudní dvůr neváhá této své pravomoci hojně využívat.
Neregistrovaný uživatel