Aspektově orientované programování: Porovnání verzí