Pitva: Porovnání verzí

Přidáno 994 bajtů ,  před 7 lety
→‎Rozdělení pitev: odebrání subjektivního hodnocení postupu pří úhradách, doplnění virtuální pitvy a ohledání kostry
Značka: možný spam
(→‎Rozdělení pitev: odebrání subjektivního hodnocení postupu pří úhradách, doplnění virtuální pitvy a ohledání kostry)
 
Pitvy se dělí podle účelu.Měla by se provést vždy pitva celého těla, někdy je prováděna pitva částečná (parciální), která však nemá takovou výtěžnost (v nepitvaných částech těla mohou být zásadní nálezy, ovlivňující pitevní závěry).Obecně lze též říci, že pitvu platí ten, kdo jí nařídil.
=== Pitvy podle zákona o zdravotních službách ===
=== Pitva anatomická ===
Zákon o zdravotních službách rozlišuje čtyři druhy pitev:
 
==== Pitva anatomická ====
Účelem pitvy je provést systematickou pitvu těla zemřelého pro výuku studentů (převážně mediciny). Pitva se provádí na anatomických ústavech lékařských fakult. Pitvu provádějí studenti pod dozorem vyučujících a samotní vyučující (tedy zaměstnanci lékařských fakult). Náklady hradí lékařská fakulta (ve formě platu svých zaměstnanců), která hradí i náklady na převoz zemřelého do anatomického ústavu a přípravu těla před pitvou (fixační tekutiny).
 
==== Pitva patologicko-anatomická ====
Účelem pitvy je především dát zpětnou vazbu lékaři, který pacienta ošetřoval, tedy ověřit (potvrdit či vyvrátit) veškeré jeho diagnózy uvedené v lékařské zprávě. Pitva je prováděna na odděleních patologie. Tuto pitvu může provádět patolog či soudní lékař. Náklady na pitvu jsou hrazeny ze zdravotního pojištění (v logice věci, že pitvu nařizuje ošetřující lékař právě proto, aby měl zpětnou vazbu a mohl dále kvalitněji léčit jiné - jde tedy i o zájem zdravotních pojišťoven, které by měly mít zájem na kvalitě lékařské péče)zemřelého.
=== Pitva zdravotní ===
Patologicko-anatomická pitva je prováděna na zemřelých ve zdravotnických zařízeních. Zákon o zdravotních službách taxativně vyjmenovává situace, kdy je patologicko-anatomická pitva nezbytná.
Někdy též nazývána zdravotně-bezpečnostní. Účelem pitvy je zjistit příčinu smrti. Pitva je prováděna na odděleních soudního lékařství. Tuto pitvu by měl provádět soudní lékař. Náklady na pitvu jsou v ČR hrazeny ze zdravotního pojištění (jakkoliv je to nelogické - závěry pitvy sice pro zdraví společnosti mohou být prospěšné kupř při odhalení epidemie či šířící se průmyslové otravy, nicméně hlavním úkolem je zjistit zda smrt byla přirozená či násilná a tedy by takový zájem mělo mít samotné ministerstvo a oddělení by měla být placena z rozpočtu).
 
=== Pitva soudní ===
==== Pitva zdravotní ====
Někdy též nazývána zdravotně-bezpečnostní. Účelem pitvy je zjistit příčinu smrti u člověka, který zemřel mimo zdravotnické zařízení. Pitva je prováděna na odděleních soudního lékařství. Tuto pitvu by měl provádět soudní lékař. Náklady na pitvu jsou v ČR hrazeny ze zdravotního pojištění zemřelého.
 
 
==== Pitva soudní ====
Účelem pitvy je zodpovědět otázky kladené [[policie|policií]], [[státní zástupce|státním zástupcem]] či [[soud]]em a měla by se provádět vždy, když je podezření, že na smrti měla účast jiná osoba. Pitva může být provedena kdekoliv (v libovolném způsobilém zařízení), měli by ji však vždy provádět 2 [[soudní znalec|soudní znalci]]. Pitva je hrazena tím, kdo ji nařídil (policie, státní zastupitelství, soud). Provádí se podle § 115 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ([[trestní řád]]).
 
Soudní pitva může být zahájena jako pitva zdravotní nebo patologicko-anatomická, ke konverzi v soudní pitvu může dojít při zjištění podezřelých okolností. V takovém případě pitvající lékař pitvu přerušuje a pokračovat může až když jsou splněny podmínky pro provedení soudní pitvy.
=== Balzamace ===
 
=== Další druhy pitev ===
==== Pitva virtuální ====
Virtuální pitva je potenciálním řešením situace, kdy zemřelý nemůže být pitván např. z náboženských důvodů. Vlastní podstatou virtuální pitvy je pořízení podrobných snímků těla pomocí techniky umožňující provést 3D rekonstrukci, obvykle pomocí [[Počítačová tomografie|CT]]. Vlastní pitva je pak realizována pouze jako manipulace s trojrozměrnými daty pomocí technik počítačové grafiky a virtuální reality.
 
==== Balzamace ====
Účelem tohoto procesu je připravit tělo tak, aby nepodléhalo posmrtným rozkladným pochodům (fixace). Lze ho provést v libovolném způsobilém zařízení speciálně vyškoleným personálem (v ČR ji mohou provádět i pohřební ústavy pokud získají koncesi). Náklady platí ten, kdo si balzamaci vyžádal (musí mít právo s tělem zemřelého takto nakládat - obvykle jsou to pozůstalí příbuzní zemřelého). Z hlediska soudního lékařství se nejedná o pitvu. Tato metoda se používá např. při přepravě letadlem do země původu zemřelého.
 
==== Ohledávání kosterních pozůstatků ====
Ohledávání kosterních pozůstatků je obvykle prováděno antropologem. Vedle získání co nejvíce informací nezbytných pro identifikaci je klíčové i určení stáří nálezu. Právní předpisy totiž upravují další postup podle stáří nálezu a okolností nálezu.
 
== Odkazy ==
906

editací