Difference between revisions of "Biologie"

m
napřímení odkazu
m (odstranění odrážek u šablony {{Překlad}})
m (napřímení odkazu)
[[Soubor:Biological cell.svg|thumb|Eukarytická buňka]]
[[Molekulární biologie]] studuje biologické buněčné procesy na jejich molekulární úrovni. Například podstata dědičnosti se dá odhalit jen studiem její molekulární podstaty.
Molekulární biologie popisuje biologické makromolekuly a jejich vzájemné funkční vztahy, přičemž zvláštní pozornost věnuje [[DNA]], [[RNA]] a [[proteinyBílkovina|proteinům]]. Tato oblast molekulární biologie se nazývá molekulární genetika.
Znalosti molekulární biologie jsou využívány v medicíně a genetickém inženýrství, ale i například v kriminalistice.
[[Cytologie]], neboli buněčná biologie studuje buňky, jejich stavbu, fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu. Je úzce provázána s molekulární biologii, organickou chemií, biochemií, biofyzikou, mikrobiologií, mikroskopií a histologií.
201,018

edits