Alternátor: Porovnání verzí

Odebráno 22 bajtů ,  před 7 lety
frekvence
m (napřímení odkazu)
(frekvence)
== Konstrukce ==
Alternátory jsou typicky [[synchronní stroj]]e. Dělí se podle typu rotoru na alternátory:
* s hladkým rotorem - [[turboalternátor]]y - obvykle je hnacím strojem parní turbína (v elektrárně),počet pólů turboalternátorů bývá 2p=2 (p=1 jeden pólový pár), případně 2p=4 (p=2 dvě pólvé dvojice). Synchonní otáčky (otáčky rotoru) lze vypočítat dle následujícího vztahu: n=60*f/p; kde "n" jsou synchronní otáčky, "f" je [[frekvence (kmitočet)]] sítě a "p" je počet pólpárů. Rychlost otáčení při 2p=2 vychází 3000 min<sup>-1</sup>, při kmitočtufrekvenci sítě 50 Hz. Rotorové vinutí turbobalternátorů je uloženo v drážkách a rotorový svazek tak plní funkci pólu. Díky této konstrukci je rotor hladký. Rotory turboalternátorů jsou vzhledem k vysokým otáčkám relativně malého průměru (kolem 1m) aby nedošlo vlivem odstředivé síly působící na rotující vinutí k vytrhání z drážek. Rotory turboalternátorů jsou dlouhé několik metrů.
* s vyniklými póly, [[pomaloběžný alternátor|pomaloběžné alternátory]] označované jako - [[hydroalternátor]]y - jsou poháněny pomaluběžným strojem často vodní turbínou. Zásadní rozdíl oproti turboalternátorům jsou pólové nástavce, které jsou upevněny po obvodu rotoru. Počet pólů u strojů s vyniklými póly je mnohonásobně větší než u turboalternátorů (např. 30). Otáčky rotoru tj. synchronní otáčky poté vychází nižší 100xot/min a lze je spočítat dle stejného vztahu jako pro turba. Rotory hydroalternátorů jsou velkých průměrů (i 15m), ale délky jen 1-2m.
 
Alternátory pracují v běžném provozu synchronně s frekvencí příslušné elektrorozvodné sítě.
 
Některé alternátory poskytují tzv. PpS - PR ( podpůrné služby, PR = primární regulace), kdy řídí kmitočetfrekvence sítě a tím stabilizují jmenovitou frekvenci elektrorozvodné sítě: [[Frekvence|kmitočet]] sítě je řízen každým zdrojem, který právě poskytuje primární regulaci.
 
Na kmitočetfrekvenci sítě mají další vliv např. [[přečerpávací vodní elektrárna|přečerpávací vodní elektrárny]] [[přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně|Dlouhé stráně]] nebo [[přečerpávací vodní elektrárna Dalešice|Dalešice]]. Všechny alternátory musí být do sítě [[přifázování|přifázovány]]: jejich sepnutí (připojení do sítě) je prováděno při shodě (nulová hodnota) fázového posuvu a kmitočtufrekvence (na straně alternátoru je vždy dán otáčkami hnacího stroje), tedy za situace, kdy je trvale nulové rozdílové napětí.
 
Největší alternátory, kterými jsou vybaveny běžné elektrárny, jsou dnes prakticky jediným strojním zařízením vhodným pro velkovýrobu [[elektrická energie|elektrické energie]] určené pro napájení veřejných [[elektrorozvodná síť|elektrorozvodných sítí]].
Neregistrovaný uživatel