Kognitivní věda: Porovnání verzí

Přidáno 1 747 bajtů ,  před 7 lety
→‎Disciplíny: Základ neurovědy, rozšířena psychologie, formátování
m
(→‎Disciplíny: Základ neurovědy, rozšířena psychologie, formátování)
{{Podrobně|Psychologie}}
[[File:Working-memory-baddeley.svg|thumb|Příklad grafického znázornění kognitivně-psychologické teorie: Baddeleyho model pracovní paměti]]
* Za základ kognitivní vědy lze považovat psychologii, konkrétně [[obecná psychologie|obecnou]], t.j. [[kognitivní psychologie|kognitivní]] psychologii. Základní metodou jsou experimenty s lidmi zkoumající konkrétní aspekty mysli z mnoha směrů. Pomocí experimentů se vytváří, ověřují a upravují psychologické teorie, často v pojmech reprezentací a procedur.<ref name="thagard2012" /> Využívá se také výpočetních modelů simulujících lidské výsledky na základě teorie, které pak lze porovnat se skutečnými experimentálními výsledky.
* Kromě klasických behaviorálních metod jako je měření reakčních časů a [[psychofyzika]] se v současnosti v psychologii využívá i neurovědných metod jako jsou [[Elektroencefalogram|Elektroencefalografie (EEG)]], [[funkční magnetická rezonance|funkční magnetická rezonance (fMRI)]] či [[transkraniální magnetická stimulace|transkraniální magnetická stimulace (TMS)]]. PomocíPsychologie experimentůvyužívající se vytváří, ověřují a upravují psychologické teorie, často v pojmech reprezentací a procedur.<ref name="thagard2012" />tyto Využívámetody se takéněkdy výpočetníchchápe modelůjako simulujícíchsamostatná lidskédisciplína výsledkypod nanázvem základě teorie, které pak lze porovnat se skutečnými experimentálními výsledky. Důležité jsou i poznatky [[vývojováneurokognitivní psychologie|vývojové psychologie]], neboť ukazují, jak v průběhuči [[ontogeneze]]kognitivní dochází k rozvoji různých kognitivních funkcí. [[Evoluční psychologieneurověda]] se navíc snaží vysvětlit vývoj a adaptivní roli kognitivních funkcí v průběhu [[fylogeneze]]. Hraniční disciplínou mezi psychologií a ekonomií je [[behaviorální ekonomie]], která zkoumá vlivy sociálních, kognitivních a emočních faktorů na ekonomické chování jedinců a institucí.
* [[Kognitivní neuropsychologie]] je odvětví kognitivní psychologie, které zkoumá kognitivní deficity pacientů s neurologickým poškozením, z čehož vyvozuje závěry o lidské kognitivní architektuře, především jejích komponentách a spojeních.
* Důležité jsou i poznatky [[vývojová psychologie|vývojové psychologie]], neboť ukazují, jak v průběhu [[ontogeneze]] dochází k rozvoji různých kognitivních funkcí.
* [[Evoluční psychologie]] se navíc snaží vysvětlit vývoj a adaptivní roli kognitivních funkcí v průběhu [[fylogeneze]].
* Hraniční disciplínou mezi psychologií a ekonomií je [[behaviorální ekonomie]], která zkoumá vlivy sociálních, kognitivních a emočních faktorů na ekonomické chování jedinců a institucí.
 
=== Informatika ===
{{Podrobně|Informatika}}
[[File:Kismet_robot_at_MIT_Museum.jpg|thumb|Robot Kismet se základními sociálními dovednostmi]]
* Zmíněnou aplikací informatiky je tvorba výpočetních modelů simulujících operace lidského myšlení. Hraniční disciplína [[výpočetní neurověda]] aplikuje metody informatiky také na modelování a simulaci procesů různé úrovně v lidském mozku. Kromě modelování přirozeného myšlení se subdisciplína [[umělá inteligence]] snaží vytvořit umělou mysl - stroje vykazující známky inteligentního chování.
* Kromě modelování přirozeného myšlení se subdisciplína [[umělá inteligence]] snaží vytvořit umělou mysl - stroje vykazující známky inteligentního chování.
* Hraniční disciplína [[výpočetní neurověda]] aplikuje metody informatiky také na modelování a simulaci procesů různé úrovně v lidském mozku.
 
=== Lingvistika ===
{{Podrobně|Lingvistika}}
[[File:Syntax tree.svg|thumb|Syntaktický strom slavné [[Noam Chomsky|Chomského]] věty, která je gramaticky korektní, ale sémanticky nesmyslná.]]
* Lingvisté hledají základní gramatická pravidla jazyka pomocí analýzy rozdílů mezi gramatickými a agramatickými větami, provádí psychologické experimenty a vytváří výpočetní modely.<ref name="thagard2012" /> Na pomezí lingvistiky a psychologie vznikla [[psycholingvistika]], která se zabývá jazykovými schopnostmi člověka a jejich předpoklady z psychologického a neurobiologického hlediska. Na pomezí lingvistiky, neurovědy a [[neuropsychologie]] leží [[neurolingvistika]], která zkoumá neurální mechanismy jazyka.
* Na pomezí lingvistiky a psychologie vznikla [[psycholingvistika]], která se zabývá jazykovými schopnostmi člověka a jejich předpoklady z psychologického a neurobiologického hlediska.
* Na hranici lingvistiky, neurovědy a [[neuropsychologie]] leží [[neurolingvistika]], která zkoumá neurální mechanismy jazyka.
 
=== Neurověda ===
{{Podrobně|Neurověda}}
[[File:Researcher-test.jpg|thumb|Výzkumník prohlíží snímky mozku pořízené metodou funkční magnetické rezonance]]
* Neurověda je vědecká disciplína zkoumající nervový systém na mnoha úrovních, od genetiky po chování, proto má sama velké množství odvětví.
* Z hlediska kognitivní vědy je nejvýznamnější výše zmíněná kognitivní a behaviorální neurověda. Zkoumá, jak jsou psychologické funkce implementovány v mozku. Během běžných psychologických experimentů je snímána aktivita mozku pomocí zobrazovacích metod jako je [[funkční magnetická rezonance|fMRI]] či [[pozitronová emisní tomografie|pozitronová emisní tomografie (PET)]], z čehož se usuzuje na relativní lokalizaci kognitivních funkcí - na jejich tzv. neurální koreláty. [[Elektroencefalogram|EEG]] či [[magnetoencefalografie|magnetoencefalografie (MEG)]] naproti tomu umožňuje lépe sledovat časový průběh těchto funkcí. [[transkraniální magnetická stimulace|TMS]] ovlivňuje pomocí magnetického pole aktivitu v určité malé části mozkové kůry. Použítím TMS v psychologických experimentech lze usuzovat nikoli pouze o korelacích, ale o kauzálních vztazích mezi neurální aktivitou a chováním.
 
== Odkazy ==
69

editací