Běžný účet: Porovnání verzí

Odebráno 1 183 bajtů ,  před 8 lety
značka: Možný vandalismus
 
V mnoha zemích{{kde?}} je dáno zákonem, že zaměstnavatel nesmí dávat platy svým zaměstnancům hotovostně, ale prostřednictvím [[bankovní převod|bankovního převodu]]{{Doplňte zdroj}}; z toho důvodu plyne ze strany zaměstnance nutnost si běžný účet zřídit{{Doplňte zdroj}}.
 
== Zřízení běžného účtu ==
Potřebné doklady:
* pro nepodnikající: osobní průkaz totožnosti, rodný list, další doklad totožnosti, plná moc;
* pro podnikající osoby: listina opravňující k podnikání, osobní průkaz totožnosti;
* pro právnické osoby: listina prokazující právní subjektivitu právnické osoby a způsob zastupování právnické osoby, doklady prokazující, že zřizovatel/é účtu jsou oprávněni účet zřídit a prokazující jejich totožnost.
Běžný účet se zřizuje ''smlouvou o zřízení a vedení běžného účtu'' – písemnou smlouvou banky s klientem. Tato smlouva musí mít náležitosti předepsané v obchodním zákoníku (v českém [[Obchodní zákoník|ObchZ]] konkrétně § 708 až 715). Zřizovatel při zřízení účtu musí hodnověrně prokázat svoji totožnost, a pokud účet zřizuje ve zmocnění, musí prokázat a předložit i toto zmocnění. Běžný účet nemůže být anonymní. Zřizovatel účtu musí v souladem s obecnými předpisy vyplnit [[podpisový vzor]], kterým bude stvrzovat své finanční úkony na pobočce banky nebo v případech, kdy je jeho podpis potřeba.
 
== Odkazy ==
Neregistrovaný uživatel