Socialistická Solidarita: Porovnání verzí

== Názory ==
=== Socialismus zdola ===
Socialistická Solidarita zastává názor, že skutečný [[socialismus]] může přijít vždy pouze „zdola“ od široké vrstvy lidí, nikoliv od malé elitky revolucionářů. Stejně tak není podle skupiny socialismus vláda „avatgardní“„avantgardní“ strany nad lidmi. Solidarita se ztotožňuje s názorem [[Karl Marx|Karla Marxe]], že „sebeemancipace pracujících je vždy aktem pracujících samotných“.
 
=== Vztah k režimům zemí bývalého Východního bloku ===
Neregistrovaný uživatel