Modulace: Porovnání verzí

Přidáno 422 bajtů ,  před 9 lety
m
Oprava gramatiky, zjednodušení formulací
m (Robot: Přidávám et:Modulatsioon (ülekandetehnika))
m (Oprava gramatiky, zjednodušení formulací)
== Základní pojmy ==
 
* '''modulační signál''' - signál, který chceme modulovat na nosný signál
* '''nosný signál''' - signál, který modulujeme modulačním signálem
* '''modulovaný signál''' - výsledný signál po procesu modulace
* '''modulační produkty''' - složky modulovaného signálu (zpravidla z pohledu jeho frekvenční analýzy)
* '''jednoduché modulace''' - modulace zpracovávající jeden modulační signál
* '''složené modulace''' - modulace zpracovávající několik modulačních signálů najednou
 
== Rozdělení modulací ==
 
Existuje celá řada různých typů jednoduchých a složených modulací. Podle typu nosného signálu se rozdělují na:
* '''spojité analogové modulace''' - nosným signálem je signál s harmonickým průběhem v čase ([[sinus]]oida nebo [[cosinus]]oida) a modulačním signálem je analogový signál
* '''spojité digitální modulace''' - nosným signálem je signál s harmonickým průběhem v čase ([[sinus]]oida nebo [[cosinus]]oida) a, modulačním signálem je diskrétní (digitální) signál
* '''diskrétní modulace''' - nosným signálem těchto modulací je signál s nespojitým průběhem často také nazývaný ''taktovací signál''
 
=== Spojité modulace ===
[[Soubor:Fázorový-diagram-modulací.png|thumb|Fázorový diagram znázorňující druhy spojitých modulací]]Libovolný harmonický průběh je definován třemi parametry:signál
 
<math>y = A\cdot\sin\left(\Omega t + \phi \right)</math>
 
je definován třemi parametry:
* '''A''' - je [[amplituda]] průběhu
 
Argumentem sinusovky je '''úhel''' jehož okamžitá hodnota se skládá se ze dvou složek:
* '''<math>\Omega</math>A''' - je úhlová [[frekvenceamplituda]] signálu
* '''<math>\phiOmega</math>''' - je úhlová [[fázový posuvfrekvence]]
* '''<math>\phi</math>''' – je [[fázový posuv]]
 
Podle toho, který z výše uvedených parametrů je ovlivňován modulačním signálem, jsou spojité modulace rozděleny na:
* [[amplitudová modulace|amplitudovou]] - '''AM'''
* úhlové
** [[frekvenční modulace|frekvenční]] - '''FM'''
** [[fázová modulace|fázovou]] - '''PM''' ''(z anglického '''p'''hase)''
 
Na přiloženém fázorovém diagramu je [[fázor]] nosné znázorněn černou šipkou, která se otáčí konstantní úhlovou frekvencí <math>\Omega</math>. Amplitudová modulace během otáčení mění jeho amplitudu, zatímco obě úhlové modulace mění jeho okamžitý úhel. Fázová pouhou změnou fáze (při konstantním modulačním signálu je fázový úhel v čase neměnný), kdežto frekvenční změnou frekvence (při konstantním modulačním signálu se fázový úhel v čase trvale mění konstantní rychlostí).
==== Digitální modulace ====
Je-li modulačním signálem digitální signál nabývající konečného počtu stavů, nabývá i fázor modulovaného signálu konečného počtu poloh. Mezi jednoduché modulace tohoto typu patří:
* '''ASK''' - Amplitude-Shift Keying (odpovídá AM)
* '''FSK''' - Frequency-Shift Keying (odpovídá FM) a její speciální případ '''MSK''' - Minimum-Shift Keying
* '''PSK''' - Phase-Shift Keying (odpovídá PM), typičtí představitelé:
** '''[[BPSK]]''' - Binary Phase Shift Keying (dvoustavová)
** '''[[QPSK]]''' - Quadrature Phase Shift Keying (čtyřstavová), 8PSK, 16PSK (vícestavové)
 
=== Diskrétní modulace ===
 
U taktovacítaktovacího signálu diskrétních modulací lze také měnit několik parametrů. Navíc se tyto modulace rozdělují i podle toho, jestli je modulační signál spojitý (nekvantovaný) nebo diskrétní (kvantovaný) signál modulační.:
 
* nekvantované
** [[pulzně amplitudová modulace]] - '''PAM''' – přenáší se okamžitá hodnota signálu v diskrétních okamžicích
** [[pulzně šířková modulace]] - '''PWM''' ''(W z anglického '''w'''idth)''
** [[pulzně polohová modulace]] - '''PPM''' ''(P z anglického '''p'''osition)''
* kvantované
** [[pulzně kódová modulace]] - '''PCM''' ''(C z anglického '''c'''ode)'' – okamžité hodnoty signálu jsou vyjádřeny celým číslem; přenáší se posloupnost těchto čísel
** [[diferenční pulsně kódovaná modulace]] – '''DPCM''' – přenáší se rozdíl mezi hodnotou posledních dvou vzorků signálu vyjádřený celým číslem
** [[delta modulace]] - '''DM'''
** [[adaptivní deltadiferenciální pulsně kódová modulace]] - '''ADMADPCM'''
** [[diferenční pulsně kódovanádelta modulace]] - '''DPCMDM'''
** [[adaptivní diferenciální pulsně kódovádelta-sigma modulace]] – '''ΔΣ''' nebo sigma-delta '''ADPCMΣΔ'''
** [[adaptivní delta modulace]] - '''DMADM'''
** [[diferenční pulsně kódovaná modulace]] – '''DPCM'''
** [[adaptivní diferenciální pulsně kódová modulace]] – '''ADPCM'''
 
=== Složené modulace ===
Mezi nejpoužívanější složené modulace patří:
* [[kvadraturní amplitudová modulace]] - '''[[QAM]]''' ''(Q z anglického '''q'''uadrature)''
* [[amplitudově fázová modulace]] - '''[[APSK]]''' - podobná jako QAM, jiný konstelační diagram
 
== Související články ==
* [[Fázová modulace]]
* [[Pulzní modulace]]
 
 
[[Kategorie:Modulace]]