Alternativní trest: Porovnání verzí

Přidáno 117 bajtů ,  před 8 lety
odkazy
(odkazy)
 
== Alternativní trest ==
 
=== Pojem alternativního trestu ===
Je třeba upřesnit, že samotnýSamotný zákon spojení alternativní trest nezná. Tento název vyplývá z faktu, že tyto tresty tvoří určitou alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Tyto tresty se nesnaží zbavit pachatele[[pachatel]]e svobody a zavřít ho do vězení, ale zavazují ho dodržovat určité omezení a povinnosti. Směřují k nápravě spáchaného trestného činu a k nápravě delikventa, ne k odplatě ve smyslu starých [[retributivní justice|retribučních trestních teorií]]. Smyslem alternativního trestu je taktéž omezit nežádoucí projevy [[prizonizace]], jako je např. tzv. ''syndrom otáčivých dveří'', což je označení pro situaci, kdy se propuštěný pachatel není schopen uchytit v nekriminálním prostředí a vrací se zpět na kriminální dráhu.<ref>Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, s. 180-181.</ref> Určité naděje byly vkládány taktéž v ulehčení přeplněných věznic od přílivu nových odsouzenců k trestu odnětí svobody.<ref>Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 3</ref>
 
=== Restorativní justice ===
S alternativními tresty úzce souvisí koncept tzv. [[restorativní konceptjustice|restorativní trestní justice]]. V klasickém konceptu retribuční justice je pohlíženo na tresty jako na konflikt státu s jednotlivcem, kdy se potřeby poškozeného odsouvají stranou a hledí se především na narušení právního řádu. V restorativním konceptu se hledí na trestný čin již jako konflikt mezi jednotlivci, kdy jsou zdůrazněny práva oběti. Snahou je dojít k urovnání konfliktního stavu způsobeného spáchaným trestným činem (za participace pachatele) a pomoci pachateli nalézt cestu zpět do společnosti. Nicméně tento přístup nelze aplikovat na všechny trestné činy, neboť jejich povaha ho může prakticky znemožnit.<ref>Karabec, Z. Nové možnosti pro trestní justici. Kriminalistika, 2003, č. 2.</ref>
 
=== Probační a mediační služba ===
 
== Jednotlivé tresty ==
Tresty v této části jsou seřazeny dle jejich pořadí v zákoně, tedy od nejpřísnějšího domácího vězení po zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Určitou výjimkou je trest vyhoštění, který sice znamená podstatný zásah do práv a svobody jedince, nicméně ho nelze uplatnit na občany České republiky.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/2/1993/14 Čl. 14] Listiny základních práv a svobod</ref> Taktéž určitou výjimkou je podmíněné odsouzení k trestů odnětí svobody (popř. s uloženým dohledem), neboť samotné odnětí svobody je v našem trestním právu nejpřísnější trest,<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/40/2009/52 § 52] trestního zákoníku</ref> nicméně tato varianta už ze své podstaty znamená menší zásah do práv a svobody jedince, než trest domácího vězení.
 
Tresty v této části jsou seřazeny dle jejich pořadí v zákoně, tedy od nejpřísnějšího domácího vězení po zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Určitou výjimkou je trest vyhoštění, který sice znamená podstatný zásah do práv a svobody jedince, nicméně ho nelze uplatnit na občany České republiky.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/2/1993/14 Čl. 14] Listiny základních práv a svobod</ref> Taktéž určitou výjimkou je podmíněné odsouzení k trestů odnětí svobody (popř. s uloženým dohledem), neboť samotné odnětí svobody je v našem trestním právu nejpřísnější trest,<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/40/2009/52 § 52] trestního zákoníku</ref> nicméně tato varianta už ze své podstaty znamená menší zásah do práv a svobody jedince, než trest domácího vězení.
 
=== Domácí vězení ===
{{Hlavní|Domácí vězení}}
Domácí vězení je z pohledu novodobého českého státu novinkou, ukotvenou v novém trestním zákoníku. Jde o druhý nejpřísnější trest po trestu odnětí svobody. Jeho podstatou je omezení pohybu odsouzeného v určitých hodinách (zpravidla od 20h do 05h) po dobu maximálně 2 let. V tento čas je odsouzený povinen zdržovat se v místě stanoveném soudem, zpravidla ve svém stálém bydlišti. Tímto má dojít k určitému omezení a kontrole pachatele bez jeho vytržení ze sociálního prostředí. Kontrolu provádí namátkově pracovníci Probační a mediační služby ČR, kteří o průběhu informují soud. Pokud pracovníci zjistí nepřítomnost odsouzeného ve stanovený čas ve stanoveném obydlí a odsouzený nemá přijatelnou omluvu (např. náhlá zdravotní komplikace potvrzená lékařem), může soud uložit náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok.
 
=== Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody ===
{{Hlavní|Podmíněné odsouzení}}
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody je dnes nejčastěji ukládaný trest.<ref>Statistiky ČSÚ - ČR v číslech: Soudnictví, kriminalita a nehody</ref> Týká se [[přečin|přečinů]] s maximální sazbou trestu odnětí svobody do pěti let (§ 14 odst. 2) a uděluje se za předpokladu, že není třeba výkonu trestu k nápravě pachatele. V případě, že soud uzná za vhodné pachatele zvýšeně sledovat a kontrolovat chování, může navíc stanovit dohled.
 
=== [[Trest obecně prospěšných prací|Obecně prospěšné práce]] ===
{{Hlavní|Trest obecně prospěšných prací}}
Trest obecně prospěšných prací umožňují pachateli méně závažné trestné činnosti odčinit své jednání prací k obecně prospěšným účelům. Trest obecně prospěšných prací je možno udělit v rozsahu 50 až 300 hodin. Tyto hodiny je odsouzený povinen odpracovat rok ode dne, kdy mu byl výkon trestu nařízen soudem. Na výkon trestu dohlíží pracovník Probační a mediační služby, který taktéž navrhuje odsouzenému možné umístění.
 
 
=== Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce ===
Tento trest je novinkou v novém trestním zákoníku. Vznikl hlavně v souvislosti s problémovými fanoušky na fotbalových[[fotbal]]ových zápasech.<ref>Štern, P.; Ouředníčková, L.; Doubravová, D.: Probace a mediace : Možnosti řešení trestných činů. Praha : Portál, 2010, s. 160</ref> Jeho podstatou je zákaz vstupu na určenou sportovní, kulturní či společenskou akci. V průběhu výkonu trestu odsouzený navštěvuje Probační a mediační službu a případně se musí hlásit během konání akce na místním policejním středisku.
 
=== Vyhoštění ===
{{Hlavní|Vyhoštění}}
Trest vyhoštění je udělován za účelem zabránění páchání trestní činnosti cizinci na území ČR. Jeho podstatou je přemístění dotyčného z území ČR na území státu, kde je občanem. Je udělován na 1 až 10 let, nebo na dobu neurčitou.
 
* [http://www.spj.cz Sdružení pro probaci a mediaci v justici]
* [http://www.trestni-rizeni.com www.trestni-rizeni.com] - informace o trestním právu pro laiky
 
[[Kategorie:Trestní právo]]
[[Kategorie:Tresty]]
Neregistrovaný uživatel