Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Přidáno 395 bajtů ,  před 7 lety
'''Nekalá soutěž''' je jednání v [[Hospodářská soutěž|hospodářské soutěži]], které je v rozporu s [[Dobré mravy|dobrými mravy]] soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, [[spotřebitel]]ům nebo dalším zákazníkům.<ref>§ 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., [[obchodní zákoník]] (dále jen „ObchZ“)</ref>
 
Tyto podmínky, označované jako '''[[Generální klauzule (nekalá soutěž)|generální klauzule]]''', musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno.<ref>§ 44 ObchZ</ref> [[Obchodní zákoník]] navíc odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na obecné dobré mravy podle [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|občanského zákoníku]].<ref>§ 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník</ref> Nicméně postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, tedy pokud je jednání takto způsobilé, nemusí ke způsobení újmy skutečně dojít, postačí, že tato újma hrozí. Chráněni jsou kromě toho všichni soutěžitelé, což znamená, že zákon chrání i jiné subjekty, které se účastní hospodářské soutěže, než jen [[podnikatel]]e.<ref>§ 2 odst. 2 a § 41 ObchZ</ref>
 
Generální klauzule byla s&nbsp;účinností od 1. července 2010 rozšířena i&nbsp;na obecněji pojatý subjekt – [[zákazník]]a.<ref>Zákon č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů</ref>
 
== Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže ==
# Porušování [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# Ohrožování zdraví a životního prostředí – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí
Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku [[Neplatnostplatnost (právo)|neplatná]].
 
== Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ==
* zdržení se takového chování,
* odstranění závadného stavu,
* poskytnutí přiměřeného [[zadostiučinění]] (i v [[peníze|penězích]]),
* [[náhrada škody|náhradu škody]] a
* vydání [[bezdůvodné obohacení|bezdůvodného obohacování]].
== Reference ==
<references />
 
== Externí odkazy ==
* [[Petr Hajn]]: [http://obchodni.juristic.cz/69608/clanek/j_obchod2 Dobré mravy a poctivý obchodní styk 5. část]
 
[[Kategorie:Hospodářská soutěž]]
Anonymní uživatel