Eukleidův algoritmus: Porovnání verzí

Mějme dána dvě přirozená čísla, uložená v proměnných ''u'' a ''v'' (u>v).
Dokud ''v'' není nulové, opakuj:
Do ''r15'' ulož [[zbytek po dělení]] čísla ''u'' číslem ''v''
Do ''u'' ulož ''v''
Do ''v'' ulož ''r''
Neregistrovaný uživatel