Dispozitivní právní norma: Porovnání verzí

návrh na sloučení pryč, příklad
(Úpravy, návrh na sloučení)
(návrh na sloučení pryč, příklad)
'''Dispozitivní právní norma''' je taková [[právní norma]], od jejíž dispozice je možné se odchýlit. Adresáti takové normy si mohou dohodnout vlastní pravidla, pokud tak neučiní, platí dispozitivní právní norma. Jejím opakem je [[Kogentní právní norma|právní norma kogentní]].
{{Sloučit|Právní norma|do}}
'''Dispozitivní právní norma''' je taková [[právní norma]], od jejíž dispozice je možné se odchýlit. Jejím opakem je [[Kogentní právní norma|právní norma kogentní]].
 
Dispozitivní právní normy jsou typické zejména pro [[soukromé právo]]. Umožňují účastníkům [[Právní vztah|právního vztahu]] určitou volnost v uspořádání vzájemných práv a povinností dohodou. Obvykle se v takové normě objevuje formulace typu „…, není-li dohodnuto jinak“. Jinými slovy stanovuje pravidlo, které však nemusí platit v případě, že se strany práv a povinností vyplývajících z normy dohodnou jinak.
 
Příkladem dispozitivní právní normy může být ustanovení § 561 odst. 1 [[občanský zákoník (Československo, 1964)|občanského zákoníku]], podle kterého má právo volby způsobu splnění [[závazek|závazku]] dlužník, ledaže se účastníci dohodnou jinak.
 
{{Portály|Právo}}
Neregistrovaný uživatel