Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Odebráno 12 bajtů ,  před 7 lety
m (Wikiodkazy)
Obchodní zákoník pouze demonstrativně vypočítává několik [[skutková podstata|skutkových podstat]], při jejichž naplnění k nekalé soutěži dojde. Nekalou soutěží tedy může být i jiné jednání, které zneužívá účast v hospodářské soutěži, ale většinou jí bude:<ref>§ 44 odst. 2 ObchZ</ref>
# [[Klamavá reklama]] – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu
# [[Klamavé označení zboží a služeb]] – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce
# [[Vyvolání nebezpečí záměny]] – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
# [[Parazitování]] na pověsti podniku[[podnik]]u, výrobků či služeb jiného soutěžitele
# [[Podplácení]]
# [[Zlehčování]] – rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele, které je způsobilé mu přivodit újmu
# [[Srovnávací reklama]] – je výjimečně povolena, pokud srovnává stejné výrobky a změřitelné a prokazatelné údaje
# Porušování [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# [[Ohrožování zdraví a životního prostředí]] – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí
Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku [[Neplatnost (právo)|neplatná]].
 
Anonymní uživatel