Správce daně: Porovnání verzí

Přidáno 874 bajtů ,  před 16 lety
více úprav viz diskusní strana
m (typos)
(více úprav viz diskusní strana)
'''Správce daně''' je územní finanční orgán, jiný [[správní orgán]] či orgán [[obec|obce]], který podle zákona o správě daní a poplatků činí opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění [[daň]]ových povinností či povinností zaplatit poplatek nebo provést nějaký jiný odvod či zálohu na takovou platbu, které jsou příjmem [[státní rozpočet|státního rozpočtu]], rozpočtu [[územní samosprávný celek|územního samosprávného celku]] nebo státního fondu. Mezi práva a povinnosti správce daně zejména patří vyhledávat [[daňový subjekt|daňové subjekty]], daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.
'''Správce daně''' je vykonavatel [[právo|práva]] činit opatření potřebná ke zjištění daňových povinností, mezi něž patří vyměřovat, vybírat, vyúčtovávat vymáhat či kontrolovat [[daň|daně]]. Správcem daně může být [[Finanční úřad]], [[Celní úřad]], [[Policie České republiky]] nebo i [[obec|obce]].
 
Nejběžněji jako správce daně vystupují územní finanční orgány, kterými jsou '''''[[finanční úřad]]''''' a '''''[[finanční ředitelství]]''''' a dále územní celní orgány, kterými jsou '''''[[celní úřad]]''''' a '''''[[celní ředitelství]]'''''.
Správce daně je ve svých případech povinen postupovat v souladu se zákonem, spolupracovat s dalšími [[daňový subjekt|daňovými subjekty]] či zachovávat mlčenlivost. Rovněž musí být jeho postupy přiměřené a nesmí příliš zatěžovat [[daňový poplatník|daňové poplatníky]].
 
Správce daně je povinen postupovat v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chránit zájmy státu, ale také dbát přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na [[daňové řízení|daňovém řízení]]. Postupuje v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.
Správce též musí reagovat na každou [[žádost]], která mu byla podána se všemi náležitostmi. Každé jeho rozhodnutí při [[daňové řízení|daňovém řízení]] musí být písemné a doručené do vlastních rukou tomu, kdo daň nezaplatil; v okamžiku převzetí nabývá [[právo|právní]] moci. V případě, že to není možné, použije správce tzv. fiktivní doručení. V případě, ze ani nyní nedojde k zaplacení daní, správce ji začne [[Vymáhání daňového nedoplatku|vymáhat]]; toto vymáhání může skončit až [[exekuce|exekucí]] [[majetek|majetku]] neplatiče.
 
Daňové řízení je vždy neveřejné. Správce daně, jakož i další osoby, které se řízení účastní (s výjimkou daňových subjektů), jsou povinny zachovávat [[povinnost mlčenlivosti|mlčenlivost]] o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděly. Výjimky z této povinnosti mlčenlivosti (např. pro [[trestní řízení]], vůči jiným státním orgánům) upravuje zákon o správě daní a poplatků.
 
== Externí odkazy ==
2 039

editací