Difference between revisions of "Makrofotografie"

=== Reverzní objektiv ===
Pomocí reverzního kroužku lze k objektivu fotoaparátu připevnit druhý objektiv obráceně (předními členy k sobě). Zpravidla se používá vysoce světelný objektiv s kratší [[Ohnisková vzdálenost|ohniskovou vzdáleností]], nasazený na zacloněný objektiv s dlouhým ohniskem, který je na těle fotoaparátu. Reverzní objektiv umožňuje velké zvětšení (vypočítáme ho jako poměr ohniska objektivu na těle poděleného ohniskem reverzního objektivu). Proti obyčejné předsádkové čočce eliminuje optika reverzního objektivu barevnou vadu.<br />
Pomocí jiného typu reverzního kroužku lze nasadit obrácený objektiv přímo na bajonet fotoaparátu. Platí opět, že čím je širší ohnisko reverzního objektivu, tím většího zvětšení dosáhneme. Tento reverzní kroužek lze kombinovat s mezikroužky, případně makroměchem. Výhodou je, že při tomto způsobu použití reverzního objektivu zůstává zaostřovací vzdálenost konstantní při jakémkoliv zvětšení - je rovna typické vzdálenosti bajonet-snímač, tzn. cca 45&nbsp;mm od bajonetu reverzního objektivu (závislé na výrobci systému) a případné mezikroužky nebo makroměch na ni nemají vliv. Oddálením reverzního objektivu od smímače dosáhneme většího zvětšení za cenu zhoršení světelnosti optické soustavy.
 
=== Telekonvertor ===
Anonymous user