Hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů: Porovnání verzí