Seznam chráněných území v okrese Chrudim: Porovnání verzí

přepracováno
(+ obrázek a commons díky sociálním sítím)
(přepracováno)
Toto je '''seznam chráněných území v okrese Chrudim.'''
<!-- {{Commonscat v tabulce| -->
{| class="wikitable sortable"
|-
! Kód !! class="unsortable" width =100px|Obrázek!! Typ !! Název !! DruhRozloha ([[Hektar||ha]]) !! class="unsortable" | Galerie <br />Commons ||!! class="unsortable"|Popis území !! Souřadnice
|-
| {{drusop|2117}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Anenské údolí (přírodní rezervace)|Anenské údolí]] || [[Přírodní rezervace]]{{nts|56.20}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Ochrana rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí [[Anenský potok (přítok Novohradky)|Anenského potoka]]
|| {{Souřadnice|49.8723333|15.9906389}}
|-
| {{drusop|1628}} || [[File:PP Bahna- nejzápadnější část.jpg|100px100x100px|Nejzápadnější část]] || [[Bahna (přírodníPřírodní památka)|BahnaPP]] || [[PřírodníBahna (přírodní památka)|Bahna]] || {{nts|17.64}} || {{Commonscat v tabulce|Bahna (natural monument)}} || Přírodní společenstva přechodových [[Rašeliniště|rašelinišť]], nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů
|| {{Souřadnice|49.753275|15.99255}}
|-
| {{drusop|2425}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[BoušovkaPřírodní památka|PP]] || Přírodní[[Boušovka]] památka|| {{nts|1.14}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Mělký lesní rybníček s výskytem růžové formy [[Leknín bílý|leknínu bílého]]
|| {{Souřadnice|49.876725|15.7902028}}
|-
| {{drusop|5610}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[Bučina - Spálený kopec]] || Přírodní památka{{nts|38.13}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Společenstva přírodě blízkých smrkových bučin kyselých, živných a [[humus]]em obohacených stanovišť, evropsky významné a zvláště chráněné druhy ptáků - [[sýc rousný]], [[datel černý]] a [[holub doupňák]]
|| {{Souřadnice|49.7466667|16.0433333}}
|-
| {{drusop|1629}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[BuchtovkaPřírodní památka|PP]] || Přírodní[[Buchtovka]] památka|| {{nts|5.56}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Rašelinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů
|| {{Souřadnice|49.7734492|15.8086897}}
|-
| {{drusop|1630}} || [[File:PP Farář - část zvaná V syslích, pískovcové výchozy.jpg|100px100x100px|Farář]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Farář (přírodní památka)|Farář]] || Přírodní památka{{nts|8.00}} || {{commonscat v tabulce|Farář (natural monument)}} || Rybník s výskytem [[kotvice plovoucí]]
|| {{Souřadnice|49.8911536|15.86562}}
|-
| {{drusop|101}} || [[Soubor:PR Habrov, okr. Chrudim.jpg|100px100x100px|Habrov]] || [[HabrovPřírodní rezervace|PR]] || Přírodní[[Habrov]] rezervace|| {{nts|20.60}} || {{Commonscat v tabulce|Habrov}} || Ochrana vzácných teplomilných rostlinných společenstev ([[lilie zlatohlavá]], [[dymnivka dutá]], [[sasanka hajní]] aj.) v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části památkově chráněné pravěké [[hradiště]] z konce [[neolit]]ického období.
|| {{Souřadnice|49.9664722|15.8356111}}
|-
| {{drusop|1888}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Hluboký (přírodní rezervace)|Hluboký]] || Přírodní rezervace{{nts|12.42}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Ochrana řady druhů živočichů, převážně vodního [[Ptáci|ptactva]], [[obojživelník]]ů a [[plaz]]ů na rybníku a v přilehlých rákosových porostech
|| {{Souřadnice|49.862875|15.8359444}}
|-
| {{drusop|123}} || [[File:PP Hrobka.jpg|100px100x100px|Hrobka]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Hrobka (přírodní památka)|Hrobka]] || Přírodní památka{{nts|1.45}} || {{Commonscat v tabulce|Hrobka (natural monument)}} || Ochrana suchomilné květeny na jižní lesostepní stráni nad [[Okrouhlický potok (přítok Chrudimky)|Okrouhlickým potokem]] ([[bělozářka větvitá]], [[kokořík mnohokvětý]], [[šalvěj přeslenitá]], [[hvozdík kartouzek]] aj.)
|| {{Souřadnice|49.8948056|15.8073056}}
|-
| {{drusop|1669}} || [[File:PR Hubský.jpg|100px100x100px|Hrubský]] || [[HubskýPřírodní rezervace|PR]] || Přírodní[[Hubský]] rezervace|| {{nts|11.56}} || {{Commonscat v tabulce|Hubský}} || Hubský rybník s rašelinnými loukami s výskytem ohrožených druhu rostlin a živočichů
|| {{Souřadnice|49.8081944|15.8224444}}
|-
| {{drusop|2199}} || [[File:PP Chrašická stráň.jpg|100px100x100px|]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Chrašická stráň]] || Přírodní památka{{nts|1.74}} || {{Commonscat v tabulce|Chrašická stráň}} || Cenný [[Geologie|geologický]] útvar [[Opuka|opukové]] stráně s přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s porosty teplomilných křovin, výskyt teplomilných druhů hmyzu a chráněných druhů ptáků a dalších obratlovců
|| {{Souřadnice|49.9047458|15.9493089}}
|-
| {{drusop|1631}} || [[File:Kaštanka v Nasavrkách.jpg|100px100x100px|Fotografie přírodní památky]] || [[KaštankaPřírodní památka|PP]] || Přírodní[[Kaštanka]] památka|| {{nts|1.08}} || {{Commonscat v tabulce|Nasavrcká kaštanka}} || Parkově upravený porost [[Kaštan jedlý|kaštanu jedlého]], výsadba z r. [[1776]]
|| {{Souřadnice|49.8476417|15.8026939}}
|-
| {{drusop|1576}} || [[File:PR Krkanka.jpg|100px100x100px|Krkanka]] || [[KrkankaPřírodní rezervace|PR]] || Přírodní[[Krkanka]] rezervace|| {{nts|98.10}} || {{Commonscat v tabulce|Krkanka}} || Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky [[Chrudimka|Chrudimky]] a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou [[Geomorfologie|geomorfologických]] jevů ([[mrazové sruby]], [[kamenná moře]], [[sutě]], balvanitá řečiště, [[vodopád]] na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm [[Výr velký|výra velkého]]
|| {{Souřadnice|49.8595833|15.7894722}}
|-
| {{drusop|1772}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[Kusá hora]] || Přírodní památka{{nts|182.60}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Ochrana lesních [[biotop]]ů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav, a dále botanicky cenných hajních a teplomilných druhů rostlin na stráních (např. [[kokořík mnohokvětý]], lilie zlatohlavá, [[dymnivka dutá]], [[střevičník pantoflíček]] aj.), vodních rostlin ([[prustka obecná]]) a vlhkomilných [[vstavač]]ů
|| {{Souřadnice|49.9149611|16.0653889}}
|-
| {{drusop|1632}} || [[File:PP Les Na dolíku.jpg|100px100x100px]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Les na dolíku]] || Přírodní památka{{nts|5.00}} || {{Commonscat v tabulce|Les na dolíku}} || Bohaté naleziště [[Dřípatka horská|dřípatky horské]]
|| {{Souřadnice|49.762|15.8626389}}
|-
| {{drusop|211}} || [[File:Lichnice.jpg|100px100x100px|Lichnice-Kaňkovy hory]] || [[Lichnice-KaňkovyNárodní horypřírodní rezervace|NPR]] || [[NárodníLichnice přírodní- rezervaceKaňkovy hory]] || {{nts|343.88}} || {{Commonscat v tabulce|Lichnice-Kaňkovy hory}} || Smíšený porost na skalnatých svazích v okolí hradní [[Zřícenina|zříceniny]]
|| {{Souřadnice|49.8566667|15.5991667}}
|-
| {{drusop|1633}} || [[file:Jeníkov - pohled od hřbitova.jpg|100px100x100px|Louky v Jeníkově]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Louky v Jeníkově]] || Přírodní památka{{nts|27.75}} || {{Commonscat v tabulce|Louky v Jeníkově}} || Rašelinné louky se vzácnou květenou, hlavně vstavače
|| {{Souřadnice|49.7389333|15.9609472}}
|-
| {{drusop|1502}} || [[file:Toulovcovy maštale.jpg|100px100x100px|Maštale]] || [[MaštalePřírodní rezervace|PR]] || Přírodní[[Maštale]] rezervace|| {{nts|1041}} || {{Commonscat v tabulce|Maštale|Maštale}} || Charakteristické skalní útvary s převahou [[cenoman]]ských [[Pískovec|pískovců]] a na nich zastoupených kulturních a reliktních boru
|| {{Souřadnice|49.8355556|16.1236111}}
|-
| {{drusop|247}} || [[File:PP Mlýnský rybník a rybník Rohlik.jpg|100px100x100px|Mlýnský rybním]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Mlýnský rybník a rybník Rohlík]] || Přírodní památka{{nts|9.55}} || {{Commonscat v tabulce|Mlýnský rybník a rybník Rohlík}} || Vodní a mokřadní přírodní společenstva s biotopy makrofytní vegetace přirozené eutrofních a mezotrofních stojatých vod, rákosin a vegetace vysokých ostřic, na něž navazuje údolní [[Údolní niva|niva]] s biotopy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, nevápnitých mechových slatinišť a údolních jasanovo-olšových luhů s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
|| {{Souřadnice|49.78275|15.8181111}}
|-
| {{drusop|264}} || [[Soubor:Na Obůrce NR 3.jpg|100px100x100px|Na Obůrce]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Na Obůrce]] || Přírodní památka{{nts|1.50}} || {{Commonscat v tabulce|Na Obůrce|Na Obůrce}} || Ochrana prameniště a pozemku se společenstvy sveřepcových luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů zejména vzácného plže [[Praménka rakouská|praménky rakouské]] a [[Hořeček brvitý|hořečku brvitého]]
|| {{Souřadnice|49.8625444|15.5847139}}
|-
| {{drusop|865}} || [[File:PP Na skalách.jpg|100px100x100px|Na skalách]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Na skalách (přírodní památka, okres Chrudim)|Na skalách]] || Přírodní památka{{nts|3.90}} || {{Commonscat v tabulce|Na skalách (Chrudim District)|Na skalách}} || Projevy [[transgrese]] [[Mezozoikum|druhohorních]] cenomanských pískovců na [[Prvohory|prvohorní]] [[Ordovik|ordovické]] [[Křemenec|křemence]], výskyt valounů na bázi křídových sedimentů jako doklad blízkosti [[příboj]]ové zóny
|| {{Souřadnice|49.9157056|15.7716722}}
|-
| {{drusop|1704}} || [[File:PP Návesník.jpg|100px100x100px|Návesník]] || [[NávesníkPřírodní památka|PP]] || Přírodní[[Návesník]] památka|| {{nts|29.81}} || {{Commonscat v tabulce|Návesník}} || Zrašelinělé louky se vzácnou a ohroženou flórou a faunou
|| {{Souřadnice|49.7097778|15.9239722}}
|-
| {{drusop|288}} || [[File:PR Oheb, pohled od hradní věže na chráněné území.jpg|100px100x100px|Oheb]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Oheb (přírodní rezervace)|Oheb]] || Přírodní rezervace{{nts|26.46}} || {{Commonscat v tabulce|Oheb (nature reserve)}} || Ochrana přirozených podhorských suťových lesů, reliktních borů a acidofilní bikové bučiny. Jedná se o rozsáhlá suťoviska. Skalní stanoviště; hnízdiště výra velkého. Význačné malakozoologické naleziště
|| {{Souřadnice|49.8302778|15.6532778}}
|-
| {{drusop|1974}} || [[File:PP Pivnice.jpg|100px100x100px|Pivnice]] || [[PivnicePřírodní památka|PP]] || Přírodní[[Pivnice]] památka|| {{nts|34.00}} || {{Commonscat v tabulce|Pivnice (natural monument)}} || Kaňon v opukách, pestrá geomorfologie, výskyt [[mlok]]a, mechů a kapraďorostů
|| {{Souřadnice|49.8440611|16.0986694}}
|-
| {{drusop|2118}} || [[Soubor:Přírodní památka Podskala, jižně od města Chrast, okr. Chrudim.jpg|100px100x100px|Podskala]] || [[PodskalaPřírodní památka|PP]] || Přírodní[[Podskala]] památka|| {{nts|3.70}} || {{Commonscat v tabulce|Podskala}} || Vzácné a ohrožené druhy rostlin ([[křikavec]], [[prvosenka vyšší]], aj.) a chráněný druh obojživelníka - [[Mlok skvrnitý|mloka skvrnitého]]
|| {{Souřadnice|49.8668056|15.9472278}}
|-
| {{drusop|1771}} || [[File:PP Polánka.jpg|100px100x100px|Polánka]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Polánka (přírodní památka)|Polánka]] || Přírodní památka{{nts|0.32}} || {{Commonscat v tabulce|Polánka (natural monument)}} || Suchá louka s významnou květenou, jediná lokalita [[Prstnatec bezový|prstnatce bezového]] v Železných horách
|| {{Souřadnice|49.8327722|15.7390389}}
|-
| {{drusop|333}} || [[File:PR Polom.jpg|100px100x100px|]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Polom (přírodní rezervace)|Polom]] || Přírodní rezervace{{nts|20.24}} || {{Commonscat v tabulce|Polom (nature reserve)}} || Fragmenty jednobukového pralesa, prameništních jasanin a lužních olšin s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů
|| {{Souřadnice|49.7913889|15.7537222}}
|-
| {{drusop|1973}} || [[File:Chrudim-Ptačí-ostrovy2011a.jpg|100px100x100px|Ptačí ostrovy]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Ptačí ostrovy]] || Přírodní památka{{nts|10.17}} || {{Commonscat v tabulce|Ptačí ostrovy}} || Vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště, mimořádné [[havran]]ní kolonie
|| {{Souřadnice|49.9555278|15.8075833}}
|-
| {{drusop|1634}} || [[File:PP Ratajské rybniky.jpg|100px100x100px|Ratajské rybníky]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Ratajské rybníky]] || Přírodní památka{{nts|11.42}} || {{Commonscat v tabulce|Ratajské rybníky}} || Soustava rybníků a vlhké louky s bohatou květenou
|| {{Souřadnice|49.7697889|15.9361139}}
|-
| {{drusop|1670}} || [[File:PR Strádovka.jpg|100px100x100px|Strádovka]] || [[StrádovkaPřírodní rezervace|PR]] || Přírodní[[Strádovka]] rezervace|| {{nts|45.28}} || {{Commonscat v tabulce|Strádovka}} || Rohozenský rybník s vlhkými loukami a vzácnou květenou a zvířenou
|| {{Souřadnice|49.8085556|15.8044167}}
|-
| {{drusop|1770}} || [[File:PR Strádovské Peklo.jpg|100px100x100px|Strádovské Peklo]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Strádovské Peklo]] || Přírodní rezervace{{nts|87.32}} || {{Commonscat v tabulce|Strádovské Peklo}} || Komplex suťových lesů přirozeného charakteru s ohroženými druhy rostlin a živočichů
|| {{Souřadnice|49.8676389|15.8128611}}
|-
| {{drusop|1577}} || [[Soubor:Poklona, pohled na Střemošickou stráň a Střemošice1.JPG|100px100x100px|Střemošická stráň]] || [[StřemošickáPřírodní stráňrezervace|PR]] || Přírodní[[Střemošická rezervacestráň]] || {{nts|45.52}} || {{Commonscat v tabulce|Střemošická stráň}} || Ochrana přirozených lesních a lesostepních společenstev na opukových stráních s dubohabrovým porostem a přilehlými lemy bohatými výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin ([[vstavač májový]], [[vstavač nachový]], střevíčník pantoflíček, [[prvosenka jarní]], [[medovník meduňkolistý]], [[okrotice bílá]], [[orlíček planý]] aj.). Tato společenstva dále doplňují stepní druhy hmyzu a drobného ptactva.
|| {{Souřadnice|49.8863611|16.0840278}}
|-
| {{drusop|2200}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[Střítežská rokle]] || Přírodní památka{{nts|16.48}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Cenný geologický a geomorfologický útvar, významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého
|| {{Souřadnice|49.8512778|16.0943611}}
|-
| {{drusop|1635}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[U Tučkovy hájenky]] || Přírodní památka{{nts|3.26}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Rašelinná loučka s významnou květenou
|| {{Souřadnice|49.7363889|16.0213889}}
|-
| {{drusop|1801}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[Upolíny u Kamenice]] || Přírodní památka{{nts|1.96}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Slatinná louka s výskytem vzácných druhů ([[vrba borůvkovitá]] - jen 2 lokality v ČR)
|| {{Souřadnice|49.7905278|15.8369278}}
|-
| {{drusop|1705}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[Utopenec (přírodní památka)|Utopenec]] || Přírodní památka{{nts|13.44}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Rašelinná louka při [[Meandr|meandrujícím]] Vortovském potoce
|| {{Souřadnice|49.7201667|15.9313611}}
|-
| {{drusop|483}} || [[File:PP V koutech.jpg|100px100x100px|V Koutech]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[V Koutech]] || Přírodní památka{{nts|0.50}} || {{Commonscat v tabulce|V Koutech}} || Bažinatá louka s typickou květenou
|| {{Souřadnice|49.8351667|15.7943056}}
|-
| {{drusop|2127}} || [[File:PR Vápenice.jpg|100px100x100px|Vápenice]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Vápenice (přírodní rezervace)|Vápenice]] || Přírodní rezervace{{nts|41.85}} || {{Commonscat v tabulce|Vápenice (nature reserve)}} || Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb, výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů
|| {{Souřadnice|49.8463056|15.7299444}}
|-
| {{drusop|1578}} || [[File:PR Volákůvkopec.jpg|100px100x100px|Volákův kopec]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Volákův kopec]] || Přírodní rezervace{{nts|87.41}} || {{Commonscat v tabulce|Volákův kopec}} || Botanická lokalita, výskyt [[Tetřívek|tetřívka]]
|| {{Souřadnice|49.7294722|15.9793889}}
|-
| {{drusop|1636}} || [[File:PP Vršovská olšina.jpg|100px100x100px|Vršovská olšina]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Vršovská olšina]] || Přírodní rezervace{{nts|19.60}} || {{Commonscat v tabulce|Vršovská olšina}} || Mozaika mokřadních, lužních a prameništních olšin s hojným výskytem [[bledule jarní]]
|| {{Souřadnice|49.8210917|15.7257778}}
|-
| {{drusop|1703}} || [[File:Zadnírybník, PP, CHKO Žďárské vrchy.jpg|100px100x100px]] || [[Přírodní památka|PP]] || [[Zadní rybník]] || Přírodní památka{{nts|33.16}} || {{Commonscat v tabulce|Zadní rybník (natural monument)}} || Zarůstající rybník s cennými společenstvy rostlin i živočichů
|| {{Souřadnice|49.7788167|15.8280583}}
|-
| {{drusop|1637}} || <!--[[File:???|100x100px|Popis obrazku]]--> || [[Přírodní památka|PP]] || [[Zlámanec (přírodní památka)|Zlámanec]] || Přírodní památka{{nts|11.47}} || <!--{{Commonscat v tabulce|???}}--> || Rybník a vlhké louky s bohatou květenou
|| {{Souřadnice|49.7038056|15.9350694}}
|-
| {{drusop|1579}} || [[File:PP Zubří.jpg|100px100x100px|Zubří]] || [[Přírodní rezervace|PR]] || [[Zubří (přírodní rezervace)|Zubří]] || Přírodní rezervace{{nts|25.00}} || {{Commonscat v tabulce|Zubří (nature reserve)}} || Smilkové [[vřesoviště]] s pramennými vývěry, na kterých v nižších částech odchází k zrašelinění a tvorbě mokřadů. Výskyt [[Hořeček český|hořečku českého]], [[tolije bahenní]], [[Rosnatka|rosnatky]] aj.
|| {{Souřadnice|49.7754444|15.7935556}}
|-
| {{drusop|75}} || [[file:Pasecká skála - vyhlídka.jpg|100px100x100px|CHKO Žďárské vrchy]] || [[Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy|Žďárské vrchyCHKO]] || [[Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy|Žďárské vrchy]] || <!--{{nts|}}--> || {{Commonscat v tabulce|Žďárské vrchy}} ||
|| {{Souřadnice|49.6523889|16.0174306 }}
|-
| 65 || [[file:NPR Lichnice - Kaňkovy hory.jpg|100px|CHKO Železné hory]] || [[Chráněná krajinná oblast Železné hory|Železné hory]] || Chráněná krajinná oblast || {{Commonscat v tabulce|Železné hory}} ||
|-
| {{drusop|65}} || [[file:NPR Lichnice - Kaňkovy hory.jpg|100px100x100px|CHKO Železné hory]] || [[Chráněná krajinná oblast|CHKO]] || [[Chráněná krajinná oblast Železné hory|Železné hory]] || Chráněná krajinná oblast<!--{{nts|}}--> || {{Commonscat v tabulce|Železné hory}} ||
|| {{Souřadnice|49.8007611|15.7323806 }}
|}