Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
#''' Zařízení třídy I -''' elektrické zařízení má pouze základní izolaci, má ochranný vodič a má prostředky na připojení ochranného vodiče sítě. Ochrana je zajištěna spojením s ochranným vodičem napájecí sítě, to je soustavou ochranných vodičů a zemničů přívodní napájecí sítě. Zařízení se zapojují pouze do sítí, kde je pomocí [[jistič|jističů]] zajištěno samočinné odpojení v případě průniku napětí na ochranné spoje, v některých případech (nové nebo rekonstruované sítě) je navíc předepsáno použít [[chránič|chrániče]] Při poruše může sice dojít k průrazu elektrického proudu ( napětí ) na živé dotykové části, zmíněná ochranná soustava však musí zajistit dostatečně rychlé odpojení, aby nemohlo dojít k úrazu. Typické příklady použití: [[stolní počítač]], tepelné spotřebiče ([[žehlička]], [[vařič]], ...).
#''' Zařízení třídy II. –''' elektrické zařízení nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče. Základní izolace je doplněna izolací přídavnou nebo je provedena izolace zesílená. Ochrana je zajištěna provedením elektrického předmětu a je nezávislá na přívodní síti. Při poruše nesmí dojít k průrazu elektrického proudu ( napětí ) na živé dotykové části. ( dvojitá izolace, zvýšená ochrana ). Typický příklad použití je [[audio]]/[[video]] technika. Třída II sice klade vyšší nároky na konstrukci, ale u audio/video zařízení je preferována, neboť zde nevznikají zemní smyčky přes uzemňovací spoje, které mohou být příčinou brumu.
#''' Zařízení třídy III –''' elektrické zařízení má základní izolaci a je určeno pro rozsah napětí kategorie I ( malé napětí ) Ochrana je zajištěna připojením na napětí [[SELV]], [[PELV]]. Typickým příkladem užití jsou dětské [[hračka|hračky]].
 
== Odkazy ==
* [[Úraz elektrickým proudem]]
* [[SELV]]
* [[PELV]]
* [[Stupeň krytí]]
 
[[Kategorie:Elektrotechnika]]
Neregistrovaný uživatel