Finanční gramotnost: Porovnání verzí

Odebráno 8 565 bajtů ,  před 10 lety
m (+ iw)
Osobní finanční gramotnost je schopnost číst, analyzovat a spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince. Obsahuje schopnost orientovat se ve finančních rozhodnutích, probírat témata peněz a finančních záležitostí bez (či navzdory) pocitu nepohodlí, plánovat budoucnost a kompetentně reagovat na životní události, které mají dopad na každodenní finanční rozhodnutí, včetně událostí vyplývající z běžného stavu ekonomiky.<ref name="loisvitt">http://www.isfs.org/documents-pdfs/GoodbyetoComplacency-nocover.pdf</ref>
 
Petr je prostě nejlepší na celém světe !
== Oblasti finanční gramotnosti ==
[[Peníze]] umožnili člověku velice složitou [[dělba práce|dělbu práce]]. V lidské společnosti 21. století je takřka každé rozhodnutí člověka ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a [[finance]]mi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance.
 
'''Finanční gramotnost obsahuje následující oblasti:'''
* vědomí toho, co to jsou [[peníze]] a jaká je jejich reálná hodnota
* co to je [[cashflow]] a jeho význam pro osobní finance
** jak '''získávat''' peníze:
***rozdíl mezi [[zaměstnání]]m a [[podnikání]]m
*** co to je [[dluh]] a [[úrok]]y. Rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem.
** jak si '''zachovat''' peníze:
*** co to je [[inflace]] a jak se proti ní chránit
*** co to jsou [[daň|daně]] a jak na nich ušetřit
** jak '''utrácet''' peníze:
*** jestli mi utracené peníze vydělají další peníze nebo ne
*** základní orientace v osobních [[investice|investicích]]
* sestavení a dodržení osobního finančního plánu do budoucna
 
=== Finanční gramotnost podle [[Robert Kiyosaki|Roberta Kiyosakiho]] ===
Robert T. Kiyosaki, americký podnikatel, investor a spisovatel, se proslavil na počátku nového tisíciletí především díky své knize [[Bohatý táta, chudý táta]]. Svojí knihou se také stal prvním zastáncem finanční gramotnosti na světě.
 
Kiyosaki aplikuje obecné zásady účetnictví na osobní rovinu a podává celou finanční gramotnost velmi jednoduchým způsobem. Zdůrazňuje, že zásadní není sémantická správnost, ale pochopení a porozumění problematiky. Ve svém pojetí vytváří nové pojmy, nebo mění význam zavedených pojmů z účetnictví.
 
==== Osobní účetnictví ====
Osobní účetnictví se skládá, stejně jako firemní účetnictví, z '''bilanční rozvahy''' a '''finanční výsledovky'''.
 
*'''Bilanční rozvaha'''
**Bilanční rozvaha se dělí na ''aktiva'' a ''pasiva''
**'''aktivum'''
***Aktivum je jednoduše to, co člověku přináší peníze do kapsy. Tyto peníze se zobrazí ve ''finanční výsledovce'' jako ''pasivní příjem''.
***Aktivem může být dům, který pronajímám, komodita která se zhodnocuje, akcie, která přináší dividendu nebo podnik, který vydělává bez mé přítomnosti.
**'''pasivum'''
***Pasivum je jednoduše to, co člověku peníze z kapsy bere. Tyto peníze se zobrazí ve ''finanční výsledovce'' jako ''výdaje''.
***Pasivem může být dluh, který splácím (např. hypotéka) nebo jiné závazky.
 
*'''Finanční výsledovka'''
**Finanční výsledovka se dělí na ''příjmy'' a ''výdaje''
**'''příjmy'''
***příjmy se dělí na ''pasivní'' a ''aktivní''
****'''aktivní příjem''' jsou veškeré pravidelné příjmy, u kterých musím být; např. příjem ze zaměstnání, stejně tak příjem z vlastní firmy, pokud v ní musím pracovat
****'''pasivní příjem''' jsou veškeré pravidelné příjmy, které obdržím bez mojí účasti; např. příjem z pronájmu, dividendy, příjem z firmy, když funguje beze mě
**'''výdaje'''
***sem patří veškerá pravidelná vydání jako je splátka dluhů nebo náklady na provoz domácnosti
 
Smyslem tohoto pojetí, je nejen dát člověku možnost rychlé orientace ve své finanční situaci, ale také dát člověku možnost stát se finančně nezávislým nebo bohatým. Tento systém správy financí je ústředním motivem hry ''Cashflow''.
 
==== Finanční nezávislost ====
R. Kiyosaki definuje termín ''finanční nezávislost'' jako stav, kdy celkový '''pasivní příjem''' člověka překročí jeho celkové '''náklady'''. V tu chvíli může odejít ze zaměstnání, aniž by to ovlivnilo jeho životní standard.
 
=== Odkazy ===
Finanční gramotnost je celoživotní studium. Protože se každou chvíli mění ekonomická situace i svět kolem nás, je potřeba být neustále bdělý a rozšiřovat si své schopnosti a dovednosti v této oblasti.
 
==== Literatura ====
* George S. Clason: ''Nejbohatší muž v Babyloně'' - čtivá kniha obsahuje 7 základních pravidel práce s penězi ze starého [[Babylón]]u, inspirativní dílo na téma obchodní zdatnosti a finanční prosperity vedoucí k osobnímu blahobytu.
* Robert Kiyosaki: ''Bohatý táta, chudý táta'' - nastínění vize, k čemu je možné se správným myšlením a zacházením s penězi dopracovat, autor silně orientován na budování [[pasivní příjem|pasivního příjmu]].
* Robert Kiyosaki: ''Cashflow kvadrant'' - způsob náhledu na finanční toky soukromých osob a vysvětlení závislostí a hlavních překážek při dosahování [[pasivní příjem|pasivního příjmu]].
* Od Mandino: ''Největší obchodník na světě'' - Forma prastarého příběhu zapsaného na deseti svitcích posloužila autorovi knihy k prezentaci zásad správného obchodování a obchodní strategie, vycházejících z aktivního způsobu života, sledujícího osobní úspěch a sebezdokonalování.
 
==== Vzdělávání formou hry ====
* Robert Kiyosaki: ''Cashflow'': Hra orientovaná na budování [[pasivní příjem|pasivního příjmu]] zjednodušující běžný život. Nástroj umožňující zábavnou formou si osvojit zacházení s aktivy/pasivy, toky peněz a budování pasivního příjmu. Skvělá příprava pro život.
* ''VirtuLife'': Hra orientovaná na budování [[pasivní příjem|pasivního příjmu]] zjednodušující běžný život. Umožňuje testovat vlastní přístup k běžným finančním produktům. Postaveno na české prostředí. Mnohem praktičtěji založená hra, než je Cashflow.
* KFP: ''Finanční svoboda'': Hra postavená na české prostředí, která pod dobrým vedením umožní simulaci českého prostředí. Určena na podporu prodeje běžných finančních produktů.
 
==== Poznámky ====
<references/>
 
==== Externí odkazy ====
{{Upravit externí odkazy}}
* http://www.cashflowklub.cz - Přehled otevřených cashflow klubů v ČR, kam může kdokoliv přijít zvyšovat svou finanční gramotnost pomocí stolní hry Cashflow od Roberta Kiyosakiho.
* http://www.jkorbel.cz/cs/financni-investicni-gramotnost/ - Zájmové sdružené odborníků z různých oborů. Vzdělávací programy s podporou odborníků pro různé druhy investic. Možnost konzultací, vzdělání, vedení investora v začátcích. Podle absolventů asi jediné aktivní nezávislé kurzy pro veřejnost. Počet termínů velmi omezen kvůli malému zájmu veřejnosti o dané téma.
* http://www.cefi.cz - Centrum Finanční Inteligence - nezisková organizace založena za účelem vzdělávat obyvatele v oblastech finanční gramotnosti a osobního růstu.
* http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/financni_gramotnost/index.html - Pokus o standardní vzdělávací program na teoretických základech, který by měli dále šířit proškolení učitelé. Opět teoretické vzdělání.
* http://rvp.cz/filtr-ZVPD-DC-1
* http://www.bohatycech.cz/financni-gramotnost - Vzdělávací program, který sestavili nezávislí lektoři na základě praxe a vlastní zkušenosti. Obsahuje tipy na vyladění výkonu běžných finančních produktů, zaměřuje se na chyby v běžném životě a je silně orientován na budování [[pasivního příjmu]].
* http://www.bohatycech.cz/104-obor-financni-gramotnost - trochu jiný pohled na výuku finanční gramotnosti
* http://www.kfp.cz - Program postavený na praktických a teoretických znalostech. Program podporuje prodej běžných finančních produktů, což je znatelné i z obsahu webových stránek. Využíván také na výcvik podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů!
* http://www.financni-gramotnost.com
* http://www.financnigramotnost.eu/cs
* http://business.center.cz/business/pojmy - slovník pojmů z oblasti financí
* http://www.rozumimefinancim.cz/o-projektu/ Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání
* http://www.rozumimepenezum.cz Finanční gramotnost pro pedagogy, žáky, rodiče ZŠ
* http://www.financnivzdelavani.cz Vzdělávací projekt finančních asociací a MFČR
* http://www.abcfv.cz/ Finanční gramotnost pro studenty a pedagogy SŠ
 
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Vzdělávání]]
 
[[en:Financial literacy]]
[[fr:Éducation financière]]
[[hi:वित्तीय साक्षरता]]
[[is:Fjármálalæsi]]
[[ru:Финансовая грамотность]]
[[ta:நிதி அறிவுத்திறன்]]
Neregistrovaný uživatel