Významný krajinný prvek: Porovnání verzí

Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR neeviduje Výzanmné krajinné prvky (pouze ZCHU,lokality NATURA2000,smluvně chráněná území,památné stromy). Případné další dotazy na olga.suldovska@nature.cz.
m (řešení WP:WPCW using AWB)
(Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR neeviduje Výzanmné krajinné prvky (pouze ZCHU,lokality NATURA2000,smluvně chráněná území,památné stromy). Případné další dotazy na olga.suldovska@nature.cz.)
'''Významný krajinný prvek''' ('''VKP''') je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny [[les]]y, [[rašeliniště]], [[vodní tok]]y, [[rybník]]y, [[jezero|jezera]] a [[údolní niva|údolní nivy]]. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména [[mokřad]]y, stepní trávníky, remízky, [[mez]]e, trvalé travní plochy, naleziště [[Minerál|nerostů]] a [[zkamenělina|zkamenělin]], umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy [[porost]]ů, sídelních útvarů včetně historických [[zahrada|zahrad]] a [[park]]ů.
 
Registrace VKP se provádí zápisem do seznamu (tzv. Ústředního seznamu ochrany přírody), zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků a nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení, popřípadě o výsledku zrušení a zákres v mapách přiměřeného měřítka.
 
Ochranu VKP stanoví v [[Česko|ČR]] zákon č. 114/1992 Sb., [[Zákon o ochraně přírody a krajiny|o ochraně přírody a krajiny]], paragraf 6. Jde o nástroj tzv. obecné [[ochrana přírody|ochrany přírody]].
Neregistrovaný uživatel