Ústavní listina Československé republiky: Porovnání verzí

(úprava)
Postavení vlády zůstalo v podstatě stejné jako v [[prozatimní ústava|prozatímní ústavě]]. Vláda rozhodovala sborově a byla odpovědná Parlamentu, vládě mohla být vyslovena nedůvěra, prezident mohl jmenovat úřednickou vládu, což se také několikrát stalo.
 
=== IV. Moc soudcovskásoudní ===
Soudy byly rozlišovány na soudy řádné, mimořádné a roz­hodčí pro civilněprávní věci, pro trestněprávní věci byly občanské trestní soudy, vojenské trestní soudy a případně soudy výjimečné. V čele obecného soudnictví stál [[Nejvyšší soud]], dále působil [[Nejvyšší správní soud]], [[Ústavní soud]] a [[volební soud]].
 
Neregistrovaný uživatel