Lagrangeova interpolace: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
</math>
 
Součtem všech pomocných polynomů tak vzniká polynom procházející všemi řídícími body <math>L_3(x)</math> (černá křivka na obrázku).\n
 
U polynomů vyšších řádů je výše popsaný postup časově náročný. Proto se využívá rovnosti <math>L_n(x_i) = f(x_i)</math>, ke konstrukci matice <math>n</math>×<math>n</math> s vektorem pravých stran identickým s <math>f(x_i)</math>
 
Neregistrovaný uživatel