Elektronické knihy na objednávku: Porovnání verzí

aktualizace faktů, přidání referencí, odkazů
(aktualizace faktů, přidání referencí, odkazů)
}}
 
'''EOD - Elektronické knihy na objednávku''' (anglicky ''eBooks on Demand'') je online služba zabývající se [[digitalizace|digitalizací]] historických knih, vydanýchkteré mezijiž letynejsou 1500chráněny [[autorský 1900zákon|autorským zákonem]], resptzn. 1910byly vvydány ČR.mezi Jdelety o1500 knihy– 1911, kteréresp. již nejsouuplynulo chráněny70 [[autorskýlet zákon|autorskýmod zákonem]]úmrtí jejich autora. Momentálně tuto službu EOD nabízí 27na 30 knihoven z 12 evropských zemí.
 
Projekt,Služba jehožEOD přesnýje názevzaštítěna zníprojektem '''eBooks on Demand – A European Library Network (EOD)''', který bude realizován 5 let a jenž je spolufinancován Evropskou komisí v rámci '''programu Kultura 2007-2013'''. Původní doba trvání projektu byla 4 roky (od 1. května 2009 do 30. dubna 2013), aavšak jepo spolufinancovánrozhodnutí EvropskouEvropské komisíkomise v rámciroce ''programu2012 Kulturabyl 2007-2013''projekt EOD prodloužen do 30. Předcházeldubna mu2014. pilotníZkušenosti projekts digitalizací tzv. [[public domain]] knih byly získávány již v rámci pilotního projektu ''Digitization on Demand'' probíhajícíprobíhajícího od října 2006 do června 2008, jehož se účastnilo 13 knihoven z 8 evropských zemí.<ref>[http://rinascimentodigitale.org/eventi/conference2009/proceedings-2009/grstein.pdf Gstrein & Mühlberger, 2009]</ref>
 
K výhodámnejvětším pozitivům služby EOD patří např.především tofakt, že zákazníkzájemce nemusí za požadovanou knihou cestovat -(historické elektronickáknihy bývají totiž zpřístupňovány za přísných podmínek pouze v badatelnách knihoven). Elektronická kopie historické knihy muje budezákazníkovi v krátké době doručena v podobě odkazu ke stažení e-knihy nebo poštou na CD-ROM neboči DVD. Zákazník si jednoduše objedná digitalizaci knihy přes online katalog dané knihovny nebo na portále '''EOD search'''<ref>[http://search.books2ebooks.eu/]</ref>, e-kniha s automaticky rozpoznaným textem ([[OCR]]) je pak zpracována zpravidla do týdne.
Další předností služby EOD je netradiční výběr knih určených k digitalizaci - skenovány jsou knihy dle přání badatelů. Dochází k digitalizaci živého historického fondu a služba EOD tak vhodně doplňuje projekty masové [[digitalizace]].
 
Předností služby EOD je rovněž netradiční výběr knih určených k digitalizaci. Díky stále se zvyšujícímu počtu zúčastněných knihoven může být za několik let zdigitalizována téměř každá historická kniha v Evropě.
 
== Evropská knihovní síť ==
 
== Jak služba EOD funguje? ==
* Zákazník si vyhledá knihu z daného období v online katalogu knihovny nebo na portále '''EOD search'''<ref>[http://search.books2ebooks.eu/]</ref>,
* poté pošle přes Internet požadavek na digitalizaci knihy - digitalizují se pouze ''knihy'' a jen celé svazky, není tedy možné získat pouze jednotlivé stránky (pokud je kniha způsobilávhodná ke skenování a nic skenování nebrání, knihovna potvrdí objednávku),
* zákazník následně může sledovat proces zpracování objednávky nave své osobní stránceschránce,
* po dokončení tvorby e-knihy zákazník zaplatí příslušnou finanční částku (každá knihovna si výši poplatků spojených s digitalizací stanovuje sama),
* e-knihu pak obdrží v jednotném PDF souboru (na CD-ROM/DVD nebo formou odkazu ke stažení e-knihy); pokud je zakázka zpracována s [[OCR]], e-kniha umožňuje fulltextové vyhledávání a další práci s textem a obrázky,
* dva měsíce po digitalizci je e-kniha zpřístupněna také v [[digitální knihovna|digitální knihovně]] dané instituce. ,
* plánuje se export metadat všech e-knih do [[Europeana|Europeany]].
 
== Výhody zapojení knihoven do projektu ==
* Rozšíření nabídky služeb pro uživatele,
* zdigitalizované knihy jsou ukládány digitální knihovny dané instituce, které mají vazbu na [[Europeana|Europeanu]],
* minimální požadavky na knihovnu při zapojení do sítě EOD (skener a přístup k Internetu),
* cílem projektu je mimo jiné rozšířit síť EOD také o knihovny archivů a muzeí.
 
== Členské knihovny ==
* [http://www.techlib.cz/cs/ [[ Národní technická knihovna]]] (Česká republika), [http://eod.techlib.cz/ stránka EOD]
* [http://www.mzk.cz/ [[Moravská zemská knihovna| Moravská zemská knihovna v Brně]]] (Česká republika), [http://www.mzk.cz/sluzby/eod/ stránka EOD]
* [http://www.vkol.cz/ [[ Vědecká knihovna v Olomouci]]] (Česká republika), [http://www.vkol.cz/cs/sluzby/eod/clanek/elektronicke-knihy-na-objednavku/ stránka EOD]
* [http://www.lib.cas.cz/en [[Akademie věd České republiky| Knihovna Akademie věd České republiky]]] (Česká republika)
* [http://www.bsb-muenchen.de/index.php?styl=&L=3 Bavorská státní knihovna] (Německo)
* [http://www.ub.hu-berlin.de/ Knihovna Humboldtovy univerzity v Berlíně] (Německo)
* [http://www.uni-greifswald.de/bibliothek/wir/projekte/dod.html Univerzitní knihovna v Greifswaldu] (Německo)
* [http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ Univerzitní knihovna v Řezně] (Německo)
* [http://www.slub-dresden.de/ Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech] (Německo)
* [http://www.ub.uni-leipzig.de/ Univerzitní knihovna v Lipsku] (Německo)
* [http://www.nuk.uni-lj.si/nukeng.asp Národní a univerzitní knihovna] (Slovinsko)
* [http://www.nlib.ee/ Národní knihovna] (Estonsko)
* [http://www.utlib.ee/en/ Univerzitní knihovna v Tartu] (Estonsko)
* [http://www.bn.pt/ Národní knihovna] (Portugalsko)
* [http://www.oszk.hu/index_en.htm Národní Széchényiho knihovna] (Maďarsko)
* [http://www.mtak.hu/ Knihovna Maďarské akademie věd] (Maďarsko)
* [http://www.kb.dk/en/index.html Královská knihovna, Národní knihovna a Kodaňská univerzitní knihovna] (Dánsko)
* [http://www.ulib.sk/sk/ Univerzitní knihovna v Bratislavě] (Slovensko)
* [http://www.uk.sav.sk/uksav/ Ústřední knihovna Slovenské akademie věd] (Slovensko)
* [http://www.uni-graz.at/en/ubwww.htm/ Univerzitní knihovna ve Štýrském Hradci] (Rakousko)
* [http://www.uibk.ac.at/ulb/ Tyrolská univerzitní a krajská knihovna] (Rakousko)
* [http://bibliothek.univie.ac.at/english/ Vídeňská univerzitní knihovna] (Rakousko)
* [http://www.wienbibliothek.at/ Vídeňská městská knihovna] (Rakousko)
* [http://ub.meduniwien.ac.at/content/303_startseite.php?ID_ort=9&ID_seite=349 Univerzitní knihovna Lékařské univerzity ve Vídni] (Rakousko)
* [http://www.bium.univ-paris5.fr/ Lékařská vědecká knihovna v Paříži] (Francie)
* [http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=en/ Národní knihovna] (Švýcarsko)
* [http://www.ub.umu.se/ Univerzitní knihovna v Umeå] (Švédsko)
 
== Spolupracující knihovny v České republice ==
* [http://www.kvkli.cz/cz/index.php [[Krajská vědecká knihovna Liberec]]] (Liberec)
 
== Seznam digitálních knihoven, do kterých jsou zařazovány digitalizované dokumenty ==
* [http://k4.techlib.cz/search/ Kramerius Národní technické knihovny]
* [http://kramerius.mzk.cz/ Kramerius Moravské zemské knihovny]
* [http://oszkdk.oszk.hu/ Digitální knihovna Széchényi]
* [http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/ Mnichovské digitalizační centrum]
* [http://ub.meduniwien.ac.at/content/303_startseite.php?ID_ort=9&ID_seite=349 Univerzitní knihovna Lékařské univerzity ve Vídni] (Rakousko)
* [http://www.bium.univ-paris5.fr/ Lékařská vědecká knihovna v Paříži] (Francie)
* [http://www.nuknb.uni-ljadmin.sich/nukengindex.asphtml?lang=en/ Národní a univerzitní knihovna] (SlovinskoŠvýcarsko)
* [http://www.bibliothekub.uni-regensburgumu.dese/ Univerzitní knihovna v ŘezněUmeå] (NěmeckoŠvédsko)
 
== Reference ==
<references/>
 
 
== Externí odkazy ==
* [http://books2ebooks.eu Webová stránka projektu EOD]
* [http://search.books2ebooks.eu Portál EOD search] - slouží k vyhledání již digitalizovaných knih nebo knih čekajících na digitalizaci
* [http://www.facebook.com/cz.eod Profil českých knihoven EOD na Facebooku]
* [http://www.facebook.com/eod.ebooks Společný profil všech knihoven zapojených do EOD na Facebooku]
* [https://twitter.com/EOD_eBooks Twitter EOD]
 
 
[[Kategorie:Služby knihoven]]
Neregistrovaný uživatel