Železniční trať Václavice–Starkoč: Porovnání verzí