Cytoplazmatická membrána: Porovnání verzí

zakomponován do membrány nebo z ní odstraněn různými mechanismy:
 
* Fúzí intracelulárních vezikulů s membránou (exocytoza) dochází nejen k exkreci obsahu vezikulů, ale také k zabudování vezikulárních membránových komponent do buněčné membrány. Membrána může formovat puchýřky okolo extracelulárního materiálu, který se uštípnutím stane vesikulemvezikulem (endocytózaendocytoza).
* Jestliže je membrána spojená s tubulárními strukturami vytvořenými z membránového materiálu, pak materiál z tubul může být nepřetržitě vpravován do membrány.
* Ačkoli koncentrace membránových komponent ve vodné fázi je nízká (stabilní membránové komponenty mají nízkou rozpustnost ve vodě), dochází zde k výměně molekul mezi lipidy a vodnívodnou fází.
 
===Lipidy===
Příklady hlavních membránových fosfolipidů a glykolipidů: fosfatidylcholin (PtdCho),
fosfatidylethanolamin (PtdEtn), fosfatidylinositol (PtdIns ), fosfatidylserin (PtdIns).
Cytoplazmatická membrána obsahuje tři třídy amfipatických lipidů: fosfolipidy, glykolipidy, a
cholesteroly. Množství jednotlivých typů lipidů závisí na druhu buňky, ale ve většině případů
jsou nejhojněji zastoupeny fosfolipidy<ref name=Lodish>{{cite book |title=Molecular Cell Biology |author=Lodish H, Berk A, Zipursky LS, ''et al.'' |edition=4th |year=2004 |isbn=0-7167-3136-3 |publisher=Scientific American Books |location=New York}}</ref> . V červených krvinkách tvoří 30% plazmatické membrány lipidy.
 
Mastné řetězce fosfolipidů a glykolipidů obvykle obsahují sudý počet atomů uhlíku, typicky mezi
16 a 20 atomy uhlíku . Ty 16-ti a 18-ti uhlíkaté mastné kyseliny jsou nejčastější. Mastné kyseliny
jsou buď nasycené nebo nenasycené s konfigurací dvojné vazby téměř vždy „cis“. Délka a stupeň
nenasycenosti řetězců mastných kyselin má nesmírný vliv na fluiditu membrány <ref name=flashbio>{{cite web |url=http://www.bio.davidson.edu/people/macampbell/111/memb-swf/membranes.swf |title=Membrane Structure|accessdate =2007-01-11 |publisher=Davidson College |year=2002 |author=Jesse Gray, Shana Groeschler, Tony Le, Zara Gonzalez |format=SWF}}</ref>. Nenasycené
 
Celá membrána drží pohromadě pomocí nekovalentní interakce hydrofobních konců, nicméně
struktura je docela pohyblivá a nejsounení fixoványfixována pevně na místě.
Za fyziologických podmínek jsou fosfolipidové molekuly v membráně tekutého krystalického
stavu. To znamená, že lipidové molekuly volně difundují a vykazují rychlé boční šíření podél
extracelulárním listem dvouvrstvy je velmi zdlouhavý proces. [[Lipidový raft|Lipidové rafty]] a kaveoly jsou
příkladem [[cholesterol|cholesterolem]] obohacených mikrodomén v buněčné membráně. V živočišných
buňkách jese cholesterol se běžně vyskytuje rozptýlený v různé míře po celé membráně,
v nepravidelných prostorech mezi hydrofobními konci membránových lipidů, kde vytváří
ztužující a zesilující účinek na membránu <ref name=MBOC/>
Anonymní uživatel