Cytoplazmatická membrána: Porovnání verzí

potenciálně [[Lipidový raft|lipidové rafty]].
 
=== Lipidová dvojvrstvadvouvrstva ===
Lipidová dvojvrstvadvouvrstva se formuje procesem self-assambling. Buněčná membrána primárně obsahuje
tenkou vrstvu amfipatických [[fosfolipid|fosfolipidů]], které se spontánně sestavují do tzv. [[hydrofobní|hydrofobního]] ocasu, který je z obou stran izolován polárními tekutinami, zapříčiňující že oblast více [[hydrofilní]] hlavičky
se asociuje s intracelulárním a extracelulárním do tvaru výsledné spojité lipidové dvojvrstvydvouvrstvy.
 
Na formaci lipidové dvojvrstvydvouvrstvy se podílejí síly jako van der Waalsovy, elektrostatické, hydrogenní a nekovalentní interakce. Přesto hydrofobní interakce jsou hlavní silou formující lipidovou dvojvrstvu.
Lipidové dvojvrstvy jsou v zásadě nepropustné pro polární molekuly. Seskupení do hydrofilní hlavičky a hydrofobní ho ocasu lipidové dvojvrstvydvouvrstvy brání polárním rozpuštěným látkám (aminokyseliny, nukleové kyseliny, uhlovodíky, proteiny, ionty)v difůzidifúzi skrz membránu, ale všeobecně připouští pasivní difúzi hydrofobních molekul. To poskytuje buňce schopnost kontrolovat pohyb těchto látek skrz transmembránové proteinové komplexy, jako jsou póry, kanály a brány.[[Flipázy]] a [[scramblázy]] soustředí fosfatidylserin, který nese negativní náboj, na vnitřní straně membrány. Společně s [[kyselina sialová|kyselinou sialovou]] (NANA) tvoří vnější bariéru pro látky s nabitými skupinami procházející skrz membránu.
 
Membrány zajištují odlišnou funkci u eukaryotických a u prokaryotických buněk. Jednou z
důležitých rolí je regulace prostupu materiálu do a z buňky. Struktura fosfolipidové dvojvrstvydvouvrstvy
(model fluidní mozaiky) se specifickými membránovými proteiny vysvětluje selektivní propustnost
(permeabilitu) membrány a pasivní a aktivní transportní mechanismus. Navíc membrány prokaryot a
Anonymní uživatel