Cytoplazmatická membrána: Porovnání verzí

=== Model fluidní mozaiky ===
Podle modelu fluidní mozaiky S.J. Singera a G.L. Nicolsona mohou být biologické membrány
považovány za dvou dimenzionálnídvoudimenzionální tekutinu, ve které všechny molekuly lipidů a proteinů
difundují více či méně snadno <ref>{{cite journal |author=Singer SJ, Nicolson GL |title=The fluid mosaic model of the structure of cell membranes |journal=Science |volume=175 |issue=4023 |pages=720–31 |year=1972 |month=Feb |pmid=4333397 |url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/175/4023/720 |doi=10.1126/science.175.4023.720}}</ref>. Ačkoliv lipidová dvouvrstva, která utváří tuto membránu skutečně sama vytváří dvoudimenzionální tekutinu, plazmatická membrána také obsahuje
velké množství proteinů, které vytvářejí více struktur. Příkladem takové struktury jsou
Anonymní uživatel