Cytoplazmatická membrána: Porovnání verzí

Přidáno 393 bajtů ,  před 7 lety
bez shrnutí editace
ekvivalentní a rovnocené k sobě navzájem a zároveň jasně odlišné od apikálního povrchu.
 
===Struktura"Nadmembránní" membránystruktury===
 
Buněčná membrána může vytvářet různé typy „nadmembranních“„nadmembránních“ struktur jako caveola,
postsynaptická těsnění (postsynaptic density), podosomy, invadopodia, adhezivní ložiska a různé typy buněčných spojů. Tyto
struktury jsou obvykle odpovědné za buněčnou [[Adheze|adhezi]], komunikaci, endocytozu a exocytozu. Mohou
Cytoskelet vytváří podklad buněčné membrány v cytoplasmě a vytváří lešení pro membránové
proteiny k ukotvení se, stejně jako pro tvořící se organely, které vyčnívají z buňky. Prvky
cytoskeletu interagují velmi intenzivně a úzce s buněčnou membránou.(7)<ref>{{cite journal |author=Doherty GJ and McMahon HT |title=Mediation, Modulation and Consequences of Membrane-Cytoskeleton Interactions |journal=Annual Review of Biophysics |volume=37 |pages=65–95 |year=2008 |pmid=18573073 |url=http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.biophys.37.032807.125912 |doi=10.1146/annurev.biophys.37.032807.125912}}</ref> Ukotvené proteiny
je omezují v určitém prostoru – např. apikální povrch epiteliální buňky, který lemuje střevo
obratlovců -a limituje, jak daleko mohou difundovat skrz dvouvrstvu. Cytoskeleton může formovat
přívěškovité organely jako jsou cílie, které jako mikrotubuly rozšířují povrch buněčné membrány,
a filopodia, která jsou z aktinového rozšíření. Tato rozšíření jsou zakomponována v membráně a
probíhajívyčnívají z buněčného povrchu sza cílemúčelem vnímatvnímání vnějšívnějšího prostředí neboa umožnízároveň umožňují kontakt se substráty
 
nebo jinými buňkami. Apikální povrchy epiteliálních buněk jsou hustéhustě pokryé aktinovými výběžky jakozvané mikrovilli, které zvětšují buněčný povrch a tím zvyšují rychlost vstřebávání živin.
probíhají z buněčného povrchu s cílem vnímat vnější prostředí nebo umožní kontakt se substráty
nebo jinými buňkami. Apikální povrchy epiteliálních buněk jsou husté aktinovými výběžky jako
prsty zvané mikrovili, které zvětšují buněčné povrchy a tím zvyšují rychlost vstřebávání živin.
Místní rozpojení cytoskeletu a buněčné membrány vytváří puchýřky (bubliny).
 
26

editací