Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 129 bajtů ,  před 7 lety
'''Dědické právo''' může být:
* [[právní odvětví]], resp. pododvětví [[občanské právo hmotné|občanského práva]] – jako ''[[právo|objektivní právo]]''
 
* [[právní odvětví]], resp. pododvětví [[občanské právo hmotné|občanského práva]] – jako [[právo|objektivní právo]]
* ''subjektivní právo'' konkrétního [[právní subjektivita|subjektu práva]] na [[dědictví]] nebo jeho část
 
== Objektivní právo ==
Právní úpravu dědění v [[Česko|České republice]] v současné době upravuje [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|občanský zákoník]] ve své části sedmé. Současné české dědické právo je založeno na těchto zásadách:
* [[dědictví|Dědictví]] se nabývá [[smrt|smrtí]]í [[zůstavitel]]e.
* [[dědický titul|Právním důvodem dědění]] může být [[dědici ze zákona|zákon]], [[závěť]] nebo kombinace obou.
* [[dědic|Dědic]] má [[právo]] [[odmítnutí dědictví|dědictví odmítnout dědictví]].
* [[dědictví|Dědictví]], které nenabyl žádný [[dědic]], připadne [[stát]]u jako [[odúmrť]].
* Přechod práv a [[závazek|závazků]] děděním má charakter univerzální sukcese.
* O [[dědictví]] se vede [[civilní proces|civilní soudní řízení]], nabytí [[dědictví]] nebo jeho vypořádání potvrzuje [[soud]] ([[princip]] ingerence [[stát]]ustátu při nabývání [[dědictví]]).
* Při dědění se použije [[hmotné právo|hmotné]] i [[procesní právo]] právo platné v době [[smrt|úmrtí]] [[zůstavitel]]ezůstavitele.
 
== Subjektivní právo ==
Subjektivním dědickým právem, tj. právem dědit se rozumí oprávnění konkrétní [[právní subjektivita|konkrétní osoby]] získat [[dědictví]] po určitém [[zůstavitel]]i nebo jeho část, založené na '''předpokladech dědění''', jimiž jsou:
* [[smrt]] [[zůstavitel]]ezůstavitele
* existence [[dědictví]]
* [[dědický titul]] – [[dědici ze zákona|zákon]] nebo [[závěť]] (popř. [[dědická smlouva]])
* způsobilý [[dědic]] (tj. absence důvodů pro [[dědická nezpůsobilost|dědickou nezpůsobilost]])
 
=== Promlčení dědického práva ===
Dědické právo se podle současné [[Česko|české]] právní úpravy [[promlčení|nepromlčuje]], protože [[dědictví]] se nabývá [[smrt|smrtí]] [[zůstavitel]]ezůstavitele, takže již tím okamžikem přejde [[vlastnické právo]] k [[věc (právo)|věcem]] náležejícím do [[dědictví]] na [[zůstavitel]]ovyzůstavitelovy [[dědic]]edědice, o čemž je však rozhodováno až následně (zpětně s účinky ke [[den|dni]] [[smrt|úmrtí]] [[zůstavitel]]ezůstavitele).
 
[[promlčení|Promlčení]] však podléhá právo [[ochrana oprávněného dědice|oprávněného dědice]] na vydání [[majetek|majetkového]] prospěchu od nepravého [[nepravý dědic|nepravého dědice]]e.
 
{{Pahýl}}
Anonymní uživatel