Testování statistických hypotéz: Porovnání verzí

změna u obvyklé hladiny významnosti z 0,01 na 0,1
(změna u obvyklé hladiny významnosti z 0,01 na 0,1)
Při volbě testovacího postupu je naším cílem, aby chyby byly co nejmenší. Lze dokázat, že za daných podmínek vede snižování <math>\alpha</math> k růstu <math>\beta</math> a naopak.
 
Při testování obvykle postupujeme tak, že nejdříve formulujeme nulovou a alternativní hypotézu. Poté volíme hladinu významnosti <math>\alpha</math> (obvykle se volí <math>\alpha=0,05</math> nebo <math>\alpha=0,011</math>). Nalezneme vhodné testovací kritérium a jeho pravděpodobnostní rozdělení při platnosti <math>H_0</math>. Dále vymezíme kritický obor s ohledem na formulaci hypotézy <math>H_1</math>. Vypočteme testovací kritérium <math>T</math> a určíme kritické hodnoty testovacího kritéria. Jestliže <math>T\in\mathbf{W}</math>, pak hypotézu <math>H_0</math> zamítáme a říkáme, že s pravděpodobností <math>1-\alpha</math> platí hypotéza <math>H_1</math>. Pokud <math>T\in\mathbf{V}</math>, pak hypotézu <math>H_1</math> považujeme za neprokázanou. V takové případě neprovádíme úsudek o platnosti <math>H_0</math>, nechceme-li se zabývat sílou testu.
 
== Související články ==
Neregistrovaný uživatel