Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 196 bajtů ,  před 7 lety
nezlomitelné mezery
| Sumární vzorec = As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>
| Vzhled = Bílá pevná látka
| Molární hmotnost = 197,8415&nbsp;g/mol (''As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'')<br /> 395.6828,682&nbsp;8&nbsp;g/mol (''As<sub>4</sub>O<sub>6</sub>'')
| Teplota tání = 278&nbsp;°C (''modifikace α'')<br /> 314&nbsp;°C (''modifikace β'')
| Teplota varu = 457,2&nbsp;°C (''modifikace α'')<br /> 457,2&nbsp;°C (''modifikace β'')
| Teplota sublimace = 193&nbsp;°C (''modifikace γ'')
| Hustota = 3,865 &nbsp;g/cm<sup>3</sup> (''modifikace α, 25&nbsp;°C'')<br />4,15 &nbsp;g/cm<sup>3</sup> (''modifikace β, 25&nbsp;°C'')<br /> 3,738 (''modifikace γ'')
| Tvrdost = 1,5
| pKa = 9,2
| Rozpustnost = 1,21 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''0&nbsp;°C'')<br /> 2,047 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''25&nbsp;°C'')<br /> 2,93 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''40&nbsp;°C'')<br /> 4,4 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''60&nbsp;°C'')<br /> 5,6 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''75&nbsp;°C'')<br /> 8,16 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''98,5&nbsp;°C'') (''vše pro modifikacimodifikace α'') <br /> 3,738 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''20&nbsp;°C'')<br /> 10,14 &nbsp;g/100ml100&nbsp;ml (''100&nbsp;°C'') (''modifikace γ'')
| Měrná magnetická susceptibilita = -2,978 &middot;10<sup>-6</sup> &nbsp;cm<sup>3</sup> g<sup>-1</sup>
| Struktura = zobrazit
| Krystalová struktura = Krychlová (''modifikace α'')<br /> Jednoklonná (''modifikace β'') <br /> Amorfní (''modifikace γ'')
| Hrana mřížky = a= 1 &nbsp;107,44 (''modifikace α'')<br /> a:b:c = 0,409:1:0,349 (''modifikace β'')
| Dipólový moment = 0 Cm&nbsp;[[Debye|D]]
| Termodynamické vlastnosti = zobrazit
| Standardní slučovací entalpie = -1 &nbsp;334,7 &nbsp;kJ/mol (''modifikace α'')<br /> -1 &nbsp;331,6 &nbsp;J/mol (''modifikace β'')
| Entalpie tání = 122,6 &nbsp;J/g (''modifikace α'')<br /> 141,8 &nbsp;J/g (''modifikace β'')
| Entalpie varu = 114 &nbsp;J/g (''modifikace α'')<br /> 141,8 &nbsp;J/g (''modifikace β'')
| Standardní molární entropie = 233,5 J K&nbsp;JK<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup> (''modifikace α'') <br /> 245 J K&nbsp;JK<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup> (''modifikace β'')
| Standardní slučovací Gibbsova energie = -1 &nbsp;176,4 &nbsp;kJ/mol (''modifikace α'')<br /> -1 &nbsp;178,8 &nbsp;J/mol (''modifikace β'')
| Izobarické měrné teplo = 0,516 J K&nbsp;JK<sup>-1</sup> g<sup>-1</sup> (''25&nbsp;°C, modifikace α'') <br /> 0,561 J K&nbsp;JK<sup>-1</sup> g<sup>-1</sup> (''25&nbsp;°C, modifikace β'')
| Bezpečnost = zobrazit
| Symboly nebezpečí = {{Vysoce toxický}} {{Nebezpečný pro životní prostředí}}