Husova československá bohoslovecká fakulta: Porovnání verzí

m
(redukce linků, revize a dopl. textu)
* ThDr. PhDr. [[Miloslav Kaňák]], profesor a vedoucí katedry 1950-1981
* PhDr. Olga Pešková-Kounovská, docentka 1951-1953
* ThDr. [[Amedeo Molnár]], suplující profesor z [[Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy|Komenského evangelické bohoslovecké fakulty]] 1982-1990<br />
Kromě uvedených oborů na HČBF přechodně působila ''katedra teorie náboženství a filozofie'' (vedoucí profesor katedry ThDr. Jaroslav Světlý 1950-1953) a ''katedra praktických otázek lidové demokracie'', jejíž výuku zajišťovali profesoři, docenti a lektoři schvalovaní státními orgány. Od roku [[1978]] rozhodnutím ministra kultury ČSR v její budově sídlila ''katedra společenských nauk'' s působností pro všechny české bohoslovecké fakulty, která byla bezprostředně podřízena řediteli Sekretariátu pro věci církevní Ministerstva kultury ČSR.<br />
Podle tehdejší legislativy sice HČBF (analogicky jako ostatní bohoslovecké fakulty) neměla status vysoké školy, přesto v mnoha směrech dosáhla pozoruhodných výsledků. V průběhu její existence bylo imatrikulováno 355 posluchačů, 220 studia dokončilo a většina z nich nastoupila do duchovní správy. Vlastní publikační činnost pedagogů fakulty zahrnuje 35 knižních titulů (některé z nich vyšly v zahraničních překladech), 10 sborníků, 46 skript; celkový korektní bibliografický přehled včetně studií, statí i článků zatím nebyl zpracován.<br />
1 450

editací