Věda a technika mládeži: Porovnání verzí

(- různé významy)
 
== Změny po roce 2003 ==
V roce 2003 se vydavatelství rozhodlo radikálně změnit podobu časopisu. Na podzim vychází první číslo pod novým názvem VTM Science, který má odkazovat jak na tradici, tak na příklon ke stylu anglosaských populárně-vědeckých časopisů jako je [[Popular Science]], [[Popular MechannicsMechanics]] či [[Focus (časopis)|Focus]]. Shoda druhé poloviny názvu s vědeckým časopisem [[Science]] vydávaným [[AAAS]] je náhodná a jedná se žánrově o odlišné druhy časopisů – VTM Science byl jako populární časopis určen laikům.
Časopis byl v nové podobě zaměřen výrazně komerčněji, přibývalo mu postupně velký počet stran (i reklam) a dostával moderní grafický layout. Úspěšná transformace pod vedením tehdejšího šéfredaktora [[Dan Přibáň|Dana Přibáně]] získávala významný počet nových čtenářů, avšak nevedla k návratu starých čtenářů a zpětnému rozšíření původního skalního jádra. Vydavatel se proto na jaře 2005 rozhodl ještě více vsadit na nové čtenáře. Nový šéfredaktor [[Daniel Vrba]] zpočátku posunul časopis ještě více k lifestylovému žánru, pro odpor skalních i některých nových čtenářů se však nakonec pouští do složitého hledání rovnováhy mezi požadavky nesourodé čtenářské obce, vydavatele a trhu. V posledních ročnících časopisu byl znát vliv britského Focusu.
Dvoučlenná redakce byla počátkem roku 2008 stále tvořena Danem Přibáněm a Danielem Vrbou, od jara roku 2008 byl šéfredaktorem opět Dan Přibáň.