Otevřít hlavní menu

Změny

Odebrány 4 bajty, před 7 lety
 
=== Opozice vlastního rodu ===
Ve vlastním rodě musel Alí čelit třem lidem – Talhovi, az – Zuubajroviaz–Zuubajrovi a Prorokově manželce Ajše. Po uthmánověUthmánově vraždě se všichni tři nacházeli v Mecce, kde požívali práva azylu. Ještě v průběhu roku 656 se však na velbloudech přesunuli do jižní Mezopotámie, kde se jim podařilo ovládnout Basru. <ref> Tamtéž. s.45. </ref> Alí musel kvůli rozjitřeným poměrům opustit Hidžáz, následoval je a podařilo se mu uchytit ve stejné oblasti v Kúfě.
 
V zimě roku 656 pak přitáhl před Basru a snažil se s odpůrci vyjednávat. Jednaní však dopadla neúspěšně a došlo k bitvě, která je známá jako „Velbloudí bitva“. <ref> R. E. Dupuy, T. E. Dupuy, Harperova encyklopedie. Historie vojenství od roku 3500 př. Kr. do roku 1700. Díl I. Praha 1996. s.247n. </ref> Tradiční název má souvislost s Ajšou, která po smrti Talhy a az – Zubajraaz–Zubajra velela vojsku z hřbetu svého velblouda. Poté, co byla Ajša zajata, se stal Alí vítězem, přičemž ovládl celý Irák. Ajšu pak propustil na svobodu a zajistil jí bezpečný doprovod do Mediny. <ref name="tauer45"> F. Tauer, Svět. s.45. </ref> Toto vítězství mu zároveň zajistilo podporu řady odpadlých provincií. <ref> Š. F. Haeri, Základy. s.115. </ref> Jediným protivníkem, který stále bojoval byl Mu´ávija z rodu Umajjovců, místodržící Sýrie.
 
=== Boj s Mu´ávijou ===
Anonymní uživatel