Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR: Porovnání verzí