Přepis ruské cyrilice do latinky: Porovnání verzí

typografické úpravy: spojovníky → en-pomlčky
(typografické úpravy: spojovníky → en-pomlčky)
| Azbuka || А || Б || В || Г || Д || Е || Ё || Ж || З || И || Й || К || Л || М || Н || О || П || Р || С || Т || У || Ф || Х || Ц || Ч || Ш || Щ || Ъ || Ы || Ь || Э || Ю || Я
|-
| Latinka || A || B || V || G || D || E, Ě, JE || JO || Ž || Z || I || J || K || L || M || N || O || P || R || S || T || U || F || CH || C || Č || Š || ŠČ || || Y || || E || JU || JA
|}
 
| E || E || Ve všech případech kromě: 1. po '''D, T, N''', 2. na začátku slova, 3. po samohláskách a po '''Ъ, Ь''' || С'''е'''рг'''е'''й В'''е'''с'''е'''ловский || S'''e'''rg'''e'''j V'''e'''s'''e'''lovskij
|-
| || Ě || 1. po '''D, T, N''' s výjimkou u slov neslovanského původu (Шт'''е'''йн - Št'''e'''jn) 2. Výjimečně po '''B, P, V''' u vžitých jmen připomínajích jména česká || Турге'''не'''в, '''Бе'''линский || Turge'''ně'''v, '''Bě'''linskij
|-
| || JE || 1. na začátku slova 2. po samohláskách a po '''Ъ, Ь''' || Верес'''ае'''в || Veres'''aje'''v
 
=== Další pravidla ===
* Ruská jména neruského původu: Přepisovat podle ruského znění, nikoli podle předpokládaného původního znění: '''Штейн - Štejn'''
* Cizí jména psaná v ruštině podle ruské výslovnosti: Ponechat v původní neruské podobě: '''Шекспир, Гегель - Shakespeare, Hegel'''
* Historická osobní jména: Počešťovat, pokud mají v češtině ekvivalent: '''Пётр I., Моисей - Petr I., Mojžíš'''
* Zeměpisná jména vžitá: Počešťovat, pokud mají v češtině ekvivalent: '''Галиция, Абиссиния - Halič, Habeš'''
* Počáteční písmena jmen (iniciály): Nepřevádět mechanicky počáteční písmena, vycházet z celkové podoby jména v latince: '''Е. Я. (Евгений Яковлевич) - J. J.'''
* Samohlásky vyslovované v ruštině redukovaně nebo s akáním: Při přepisu nebrat zřetel na výslovnost: '''Воропаев - Voropaev''' <br />
''Dle: Doc. M. Waldmannová, Ing. N. Fedosov a kol.: Textová cvičebnice ruského jazyka pro stavební fakulty, SPN, n. p. Praha 1967''
 
533

editací