Opční list: Porovnání verzí

Přidáno 47 bajtů ,  před 9 lety
bez shrnutí editace
(-uu, úpravy)
Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise, podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti a číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán.
 
Pokud společnost vydala opční listy v zaknihované podobě, je rozhodným dnem (§ 156b [[obchodní zákoník|obchodního zákoníku]]) pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.
 
Pokud vydala společnost opční listy v zaknihované podobě, podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k vydání cenných papírů, bylo-li přednostní právo včas uplatněno a bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto cenných papírů, a současně podá příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž bylo přednostní právo uplatněno. Po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva podá společnost příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž nebylo přednostní právo uplatněno.
Neregistrovaný uživatel