Předběžné opatření: Porovnání verzí

Odebráno 793 bajtů ,  před 10 lety
viz diskuze u šablony, nejde globalizovat český právní institut
m (r2.5.4) (Robot: Přidávám fi:Turvaamistoimi)
(viz diskuze u šablony, nejde globalizovat český právní institut)
značka: odstraněna reference
'''Předběžné opatření''' je opatření [[soud]]u nebo [[správní orgán|správního orgánu]] v [[Česko|České republice]], kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní [[rozhodnutí]]. Podobným procesním institutem je [[zajištění důkazu]]. Právně je pro jednotlivé druhy řízení upraveno zejména v § 74 až 77a [[občanský soudní řád|občanského soudního řádu]], § 38 [[soudní řád správní|soudního řádu správního]] a § 61 [[správní řád|správního řádu]].
{{globalizovat}}
'''Předběžné opatření''' je opatření [[soud]]u nebo [[správní orgán|správního orgánu]] v [[Česko|České republice]], kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní [[rozhodnutí]]. Podobným procesním institutem je [[zajištění důkazu]]. Právně je pro jednotlivé druhy řízení upraveno zejména v § 74 až 77a občanského soudního řádu,<ref>{{Citace právního předpisu | typ = Zákon| vydání = 4. prosince 1963| číslo = 99/1963 Sb.| název = občanský soudní řád| datum přístupu = 11.6.2011| url = http://portal.gov.cz/zakon/99/1963}}</ref> § 38 soudního řádu správního<ref>{{Citace právního předpisu | typ = Zákon| vydání = 21. března 2002| číslo = 150/2002 Sb.| název = soudní řád správní| paragraf = 38| datum přístupu = 11.6.2011| url = http://portal.gov.cz/zakon/150/2002/38}}</ref> a § 61 správního řádu.<ref>{{Citace právního předpisu | typ = Zákon| vydání = 24. června 2004| číslo = 500/2004 Sb.| název = správní řád| paragraf = 61| datum přístupu = 11.6.2011| url = http://portal.gov.cz/zakon/500/2004/61}}</ref>
 
== Občanské soudní řízení ==
 
V [[civilní proces|soudním řízení]] lze přeběžné opatření nařídit jak před zahájením tohoto řízení, tak i v jeho průběhu. Může být vydáno jak na návrh (budoucího) účastníka řízení, tak i bez tohoto návrhu, pokud jde o soudní řízení, které samo může být zahájeno bez návrhu. V některých případech je nutné pro zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by předběžným opatřením mohla vzniknout, složit k soudu vratnou '''jistotu''' ve výši 10.000,- Kč (v obchodních věcech 50.000,- Kč).
 
 
=== Předběžná opatření ve věcech nezletilých dětí ===
 
Jestliže se nezletilé dítě ocitne bez jakékoli péče, nebo jestliže je jeho příznivý vývoj nebo dokonce jeho život v ohrožení, může být i bez návrhu tímto předběžným opatřením [[okresní soud|okresního soudu]] umístěno ve vhodném prostředí, zejména u soudem určené osoby, případně v sociálním zařízení. Po jeho nařízení je bezodkladně provede sám soud ve spolupráci s [[Orgán sociálně-právní ochrany dětí|orgány sociálně-právní ochrany dětí]] a [[policie]], a to i proti vůli osob, u kterých je dítě doposud v péči.
 
 
=== Předběžná opatření ve věcech domácího násilí ===
 
Toto předběžné opatření lze nařídit jen na návrh. Je-li jednáním někoho, kdo žije s navrhovatelem ve společném obydlí, vážně ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, [[okresní soud]] takové osobě uloží přiměřená omezení. Zejména mu uloží aby:
* opustil společné obydlí, nebo do něj nevstupoval,
 
== Správní soudnictví ==
Také ve [[správní soudnictví|správním soudnictví]] lze prozatímně upravit určité poměry. Vždy však jen v případě již zahájeného řízení a pouze na návrh účastníka takového řízení. [[Soud]] návrhu [[usnesení]]m vyhoví, a to přednostně,<ref>{{Citace§ právního56 předpisuodst. |1 typzákona = Zákon| vydání = 21č. března 2002| číslo = 150/2002 Sb.| název =, soudní řád správní| paragraf = 56 odst. 1| datum přístupu = 11.6.2011| url = http://portal.gov.cz/zakon/150/2002/56}}</ref> pokud hrozí vážná újma. Naopak návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno nebude, pokud se samotným návrhem na zahájení řízení u správního soudu se automaticky pojí odkladný účinek vůči napadenému správnímu rozhodnutí, nebo lze takový účinek přiznat.
 
Také ve [[správní soudnictví|správním soudnictví]] lze prozatímně upravit určité poměry. Vždy však jen v případě již zahájeného řízení a pouze na návrh účastníka takového řízení. [[Soud]] návrhu [[usnesení]]m vyhoví, a to přednostně,<ref>{{Citace právního předpisu | typ = Zákon| vydání = 21. března 2002| číslo = 150/2002 Sb.| název = soudní řád správní| paragraf = 56 odst. 1| datum přístupu = 11.6.2011| url = http://portal.gov.cz/zakon/150/2002/56}}</ref> pokud hrozí vážná újma. Naopak návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno nebude, pokud se samotným návrhem na zahájení řízení u správního soudu se automaticky pojí odkladný účinek vůči napadenému správnímu rozhodnutí, nebo lze takový účinek přiznat.
 
Předběžné opatření spočívá v tom, že soud účastníku řízení, případně i třetí nezúčastněné osobě uloží něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Změní-li se po jeho nařízení poměry, může je soud změnit nebo i zrušit, vždy však takové předběžné opatření zanikne automaticky dnem, kde se stane [[rozhodnutí]] soudu ve věci [[vykonatelnost|vykonatelným]]. Stejně jako v občanském soudním řízení i ve správním soudnictví je neúspěšný navrhovatel povinen nahradit všechny škody a újmy, které předběžným opatřením vznikly.
 
== Správní řízení ==
 
Správní předběžné opatření se nařídí pouze tehdy, je-li už nějaké [[správní řízení]] zahájeno. Může být vydáno jak na požádání účastníka takového řízení, a to do 10 dnů, tak i z moci úřední. Lze jím přikázat, aby někdo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, lze jím také zajistit věc, která může sloužit jako [[důkazní prostředek]], nebo věc, která může být předmětem správní [[exekuce]]. Pokud je nařízeno vydání věci, je její držitel povinen ji odevzdat správnímu orgánu, jinak mu bude odňata. Pokud již bylo pro stejnou věc vydáno soudní předběžné opatření, je správní neúčinné, neboť je nižší právní síly.
 
 
== Odkazy ==
 
=== Reference ===
<references />
Neregistrovaný uživatel