Jsoucno: Porovnání verzí

Odebráno 666 bajtů ,  před 15 lety
revet - copyvio z enc. cojeco
(revet - copyvio z enc. cojeco)
 
Zkoumáním jsoucna jako celku se zabývá [[filosofie]] – co to znamená, že ta věc ''„je“'', co je původem jejího ''„bytí“'', jaké je ''„sama o sobě“'', co je podstata tohoto jsoucna a jak lze bytí ''„jsoucna“'' popsat.
 
Filozofie, označení pro všechno, co je nebo může být, tj. vše, co má existenční kapacitu. Tedy vše kromě nicoty (nicota totiž není, je tedy tím jediným, co "nikoliv je", tedy není jsoucnem, v jazyce pozitivní pojem "nicota" má ve skutečnosti negativní význam a neoznačuje tudíž nic jiného, než poznatek, že "něco/nic není", neoznačuje jsoucno).
V antické filozofii byla zdůrazňována trvalost jsoucna (jsoucno je to, co trvá ve změnách), novověké filozofie vyzdvihují ověřitelnost ve skutečnosti.
V současné filozofii je sledováno, jak se z celku zkušeností vydělují jednotlivá jsoucna.
Jsoucna zkoumá ontologie.
 
{{pahýl}}