Pacifismus: Porovnání verzí

Přidáno 2 897 bajtů ,  před 7 lety
bez shrnutí editace
m (sjednocení pahýlů na jednotnou šablonu {{Pahýl}} dle Wikipedie:Žádost o komentář/Šablony pahýlů)
 
Kritici pacifismu namítají, že není dobré striktně odmítat násilí, protože někdy{{kdy?}} je nutné zasáhnout násilně hned a málo než později a hodně.
 
Jedním z teologických směrů je [[křesťanský pacifismus|http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_pacifism]].
 
'''Křesťanský pacifismus'''
je teologické a etické stanovisko, že jakákoli forma násilí je neslučitelná s křesťanskou vírou. Křesťanští pacifisté říkají, že Ježíš sám byl pacifistou, tvůrcem pokoje a šel osobním příkladem svým následovníkům (normativní člověk http://en.wikipedia.org/wiki/John_Howard_Yoder) . Svědectví o tomto postoji je zaznamenáno v Bibli.
Ve Starém zákoně (Český ekumenický překlad) například zde:
králi Davidovi - Stalo se však ke mně slovo Hospodinovo: »Prolil jsi mnoho krve, vedl jsi velké války. Nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože jsi na zemi přede mnou prolil mnoho krve. (Paralipomenon 22: 8)
On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. (Izajáš 2:4)
 
V Novém zákoně (Český ekumenický překlad) například zde:
Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, zub za zub´. (Exodus 21:24 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu)
39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
40 a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť.
41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
(Matouš 5:38 )
 
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Latinsky: „Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur“ (Matouš 5:9)
 
Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. (Matouš 26:52 )
 
S křesťanským pacifismem jsou nejčastěji spojovány denominace Mennonitů, Kvakerů a Svědků Jehovových. V Čechách byl nejvýznamnějším křesťanským pacifistou Petr Chelčický jehož spisy nadchly jednoho z nejznámějších k. pacifistů Lva Nikolajeviče Tolstého. Dalším českým pacifistou doby nedávné byl Přemysl Pitter, který byl za první republiky v roce 1931 vězněn pro svou podporu odpíračům vojenské služby a činnost v pacifistických organizacích.<ref>Pavel Kosatík (2009), Sám proti zlu str. 108 ISBN 978-80-7185-920-8</ref> Později byl však vyznamenán židovským vyznamenáním jako „spravedlivý mezi národy“ za pomoc židovským dětem za II. Světové války a bezprostředně po jejím skončení (1964), v roce 1973 záslužným křížem I. třídy Spolkové republiky Německo (za pomoc německým dětem v letech 1945 - 46) a konečně v roce 1991 - in memoriam Řádem TGM I. Třídy.
== České stránky věnované pacifismu ==
http://www.pacifismus.cz/
 
== Významní čeští pacifisté ==
Anonymní uživatel