Nápověda:Bezbariérová Wikipedie: Porovnání verzí

m
m (pravopis)
#* Pro uživatele se zhoršenou kvalitou zraku může být velice obtížné odlišit text od pozadí, pokud jejich vzájemný kontrast není dostatečný. Pro zhodnocení, zda zvolená kombinace barev splňuje tuto podmínku, lze užít řadu nástrojů, které jsou volně k dispozici na Internetu, například na stránce http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php. V případě, že na barevném pozadí používáte odkazy, nebo lze předpokládat, že budou použity, berte prosím v potaz, že jen v základním skinu používají odkazy tři různé barvy (a další skiny, používají ještě jiné barevné kombinace), a tyto musí také podmínku splňovat.
# '''Dávejte přednost přednastaveným hodnotám jednotlivých prvků.'''
#* Přestože věříme, že podle vašeho názoru je zvolená barva nebo grafické řešení hezčí a lepší, ostatní s vámi nemusí souhlasit. V průzkumech se zjistilo, že i splnění podmínky v předchozím bodu nemusí být za určitých barevných kombinací dostatečné. V mnohých případech lze zvýšení přístupnosti dosáhnout tak, že si dotčený uživatel sám pro sebe upraví některé vlastnosti (tzv. customizace), která je na Wikipedii dostupná pomocí změny jednotlivých skinů a [[Nápověda:Uživatelské styly|vlastní úpravou]] stylových předpisů (pro skin Vektor je to na stránce [[Special:Mypage/vector.css]]). Tím, že do zdrojového kódu stránky nebo šablony vložíte stylový předpis tzv. natvrdo, efektivně tím znemožníte, aby si jiný uživatel tyto vlastnosti upravil pro své potřeby.
# '''Nepoužívejte na stránkách takové prvky, které zbytečně odvádějí pozornost od hlavního sdělení.'''
#* Jedná se například o používání většího množství drobných grafických objektů, které sdělení jen doplňují nebo dokonce slouží jen k dekorativním účelům. Stejně tak se může jednat o větší objekty, které jsou ve výrazném kontrastu s ostatním obsahem na stránce. Takové prvky značně znesnadňují přijímání obsahu stránky pro osoby s poruchami soustředění.