Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

m
typo
(odkaz na NDOP)
m (typo)
* Zajišťuje výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
* Zpracovává plány péče o svěřená chráněná území a zajišťuje jejich realizaci
* Spravuje pozemky určené pro ochranu přírody (plocha 11,7 tisictisíc hektarů)
* Administruje finanční nástroje zaměřené na obnovu a údržbu krajiny
* Zpracovává dokumentaci územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního významu na celém území ČR