Interneuron: Porovnání verzí

Přidáno 3 830 bajtů ,  před 10 lety
→‎Interneuron: doplnění klasifikace a funkce, doplnění klasifikace interneuronů, Renshawovy buňky
Bez shrnutí editace
(→‎Interneuron: doplnění klasifikace a funkce, doplnění klasifikace interneuronů, Renshawovy buňky)
{{Pracuje se}}
== Interneuron ==
[[File:Anatomie a fyziologie zvirata reflexni oblouk A.jpg|thumbnail|450px|Interneuron jako součást reflexního oblouku]]
'''Interneuron''' je [[neuron]] zajišťující spojení a sjednocení [[nervový systém|nervového systému]]. Vytváří spojení mezi [[smyslový neuron|senzorickými neurony]] (aferentními) vedoucími impulsy ze senzorických receptorů do [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavy]] a [[motoneuron|motorickými neurony]] (eferentními) vedoucími impulzy z [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavy]] do vykonávajících [[orgán|orgánů]] ([[sval|svaly]] a [[žláza|žlázy]]). <ref name=GRAAF>VAN DE GRAAFF, K. M., FOX, S. I., LAFLEUR, K. M. ''Synopsis of Human Anatomy and Physiology'', The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997. ISBN 0-697-04296-0</ref>
<ref name="ISBN 0-697-04296-0">
{{cite book
|author=Van De Graaf, Kent M., Fox, Stuart Ira, LaFleur, Karen M. |title=Synopsis of Human Anatomy and Physiology
|publisher=Wm. C. Brown Publishers
|location=
|year=1997 |isbn=0-697-04296-0
|oclc=
|doi=
|accessdate=
|page=}}</ref>
 
Termín interneuron je také používán pro [[neuron|neurony]] [[mozek|mozku]] a [[mícha|míchy]], jejichž [[axon|axony]] se pojí [[synapse|synapsemi]] pouze s okolními [[neuron|neurony]], pro odlišení od neuronů projekčních, které promítají [[axon|axony]] do více vzdálených oblastí [[mozek|mozku]] nebo [[mícha|míchy]].
 
 
===Lokalizace a vzhled=funkce==
Lokalizace interneuronů je výhradně v [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavě]], kde interneurony leží mezi [[smyslový neuron|neurony sensitivními]] a [[motoneuron| neurony motorickými]]. Díky spojení inteneuronů do sítí jsou tvořeny [[nervová dráha|nervové dráhy]].<ref name=MARIEB"ISBN 80-251-006-9"></ref> Mimo velkého počtu vzájemnénýchvzájemnných propojení mezi sebou, má mnoho interneuronů také propojení přímo s anteriárními [[motoneuron|motoneurony]], přičemž toto vnitřní propojení je zodpovědné za integrální funkci [[mícha|míchy]].<ref name=GUYTON"ISBN 978-1-4160-4574-8"></ref> Interneurony tvoří 99,98% [[neuron|neuronů]] člověka, větvením výběžků, organizací a velikostí jsou velmi rozmanité, ovšem téměř všechny jsou multipolární.<ref name=MARIEB>MARIEB, E. N., MALLAT, J. ''Anatomie lidského těla'', překlad Jurečka T, Jurečková A, Kaňovský R., Košut P., Koudelková L., Moravcová H., Moravcová P., Müllerová A., Nečasová M. CP Books, as.s., 2005. 863 s. Přel. z Human Anatomy: Update, 3rd Edition. ISBN 80-251-0066-9</ref> Oproti anteriálním motoneuronům jsou tyto [[buňka|buňky]] jsou asi třicetkrát početnější, malé a vysoce vzrušivé, často vykazující samovolnou aktivitu a schopnost frekvence pálení tisícpětsetkrát za sekundu. <ref name=GUYTON/>
<ref name="ISBN 80-251-006-9">
{{cite book
|author=Marieb, Elaine N., R.N.,Ph.D., Mallatt, Jon, Ph.D. |title=Human Anatomy: Update, 3rd Edition
|publisher=CP Books
|location=
|year=2005 |isbn=0-697-04296-0
|oclc=
|doi=
|accessdate=
|page=}}</ref>
Oproti anteriálním motoneuronům jsou tyto [[buňka|buňky]] jsou asi třicetkrát početnější, malé a vysoce vzrušivé, často vykazující samovolnou aktivitu a schopnost frekvence pálení tisícpětsetkrát za sekundu. <ref name="ISBN 978-1-4160-4574-8"></ref>
 
Interneurony jsou vmezeřené v reflexních obloucích (základní organizační prvek [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavy]]), kde umožňují zpracování informací díky uspořádání v [[mozek|mozku]] a [[mícha|míše]] do neurálních okruhů. Toto uspořádání dává vznik komplikovanosti [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavy]]. Interneuron je vložen centrálně (uprostřed) mezi každý jednotlivý [[smyslový neuron|sensitivní neuron]] ležící dorsálně a [[motoneuron]] ležící ventrálně. Buněčná těla interneuronů leží většinou dorsálně od [[motoneuron|motoneuronů.]]<ref name=MARIEB"ISBN 80-251-006-9"></ref>
===Umístění v nervové soustavě===
Interneurony jsou vmezeřené v reflexních obloucích (základní organizační prvek [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavy]]), kde umožňují zpracování informací díky uspořádání v [[mozek|mozku]] a [[mícha|míše]] do neurálních okruhů. Toto uspořádání dává vznik komplikovanosti [[centrální nervová soustava|centrální nervové soustavy]]. Interneuron je vložen centrálně (uprostřed) mezi každý jednotlivý [[smyslový neuron|sensitivní neuron]] ležící dorsálně a [[motoneuron]] ležící ventrálně. Buněčná těla interneuronů leží většinou dorsálně od [[motoneuron|motoneuronů.]]<ref name=MARIEB/>
 
V [[mícha|míše]] se nachází mnoho rozdílných typů [[neurální obvod|neurálních obvodů]] zajišťovaných interneurony, včetně obvodů konvergentních, divergentních a opakovaně pálících, přičemž tyto obody mají funkci ve vykonávání specifických [[míšní reflexy|míšních reflexů]]. Pouze několik smyslových signálů míšních nervů nebo signálů z mozku končí přímo v anteriorních [[motoneuron|motoneuronech]], skoro všechny tyto signály jsou prvně přenášeny interneurony, kde jsou tyto signály nejdříve odpovídajícím způsobem zpracovány. [[kortikospinální dráha|Kortikospinální dráha]] tedy končí téměřve výhradněvětšině případů na míšních interneuronech, kde jsou signály z tohoto traktu kombinovány se signály z ostatních [[míšní dráhy|míšních drah]] nebo [[míšní nervy|míšních nervů]], než jsou nakonec soustředěny na anteriorních [[motoneuron|motoneuronech]] pro kontrolu svalové funkce. <ref name=GUYTON> HALL, J. E.''Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology''. Twelfth Edition. Philadelphia:Saunders/Elsevier, 2011. 1091 s. ISBN 978-1-4160-4574-8</ref>
<ref name="ISBN 978-1-4160-4574-8">
{{cite book
|author=Hall, John E., Ph.D. |title=Textbook of Medical Physiology, 12th ed.
|publisher=Saunders Elsevier
|location: Philadelphia PA 19103-2899
|year=2011 |isbn=978-1-4160-4574-8
|oclc=
|doi=
|accessdate=
|page=655-666}}</ref>
 
===Klasifikace interneuronů===
Interneurony mohou být klasifikovány jako excitační nebo inhibiční, na základě efektu na [[postsynaptická membrána|postsynaptickou membránu]] dalších [[neuron|neuronů]]. <ref name=MARTINI> MARTINI, F.H., TIMMONS, M.J., TALLITSCH, R.B. ''Human Anatomy''. Seventh Edition. Boston:Benjamin Cummings:Pearson, 2012. 870 s. ISBN 978-0-321-73266-8</ref>
<ref name="ISBN 0-321-73266-9">
{{cite book
|author=Martini, Frederic H., Ph.D., Timmons, Michael J., M.S., Tallitsch, Robert B., Ph.D. |title=Human Anatomy Seventh Edition
|publisher=Pearson
|location: Philadelphia PA 19103-2899
|year=2012 |isbn=ISBN 0-321-73266-9
|oclc=
|doi=
|accessdate=
|page=}}</ref>
 
===Inhibiční interneurony===
Inhibiční interneurony potlačují činnost jiných [[nervová buňka|nervových buněk]]. Příkladem může být myotatický (napínací) [[reflex]]. Kompenzace prodloužení jednoho souboru [[sval|svalů]] /znamená kontrakci flexorů přes napínací (myotatický) [[reflex]]/ zároveň také vyžaduje uvolnění antagonistických [[svalů]], extensorů. Kontrakce jednoho souboru svalů doprovázená relaxací svalů antagonistických je nazývána vzájemnou inhibicí. V případě natahovacího reflexu, dochází k vzájemné inhibici, protože jsou kolatelární větve [[axon|axonů]] spojeny s inhibičními míšními interneurony, které jsou spojeny s alfa [[motoneuron|motoneurony]] antagonistických [[sval|svalů]].
===Excitační interneurony===
Příklad [[reflex|reflexu]] zprostředkovaného excitačními interneurony je ohýbací [[reflex]]. Ohýbací reflex je komplexní reflexní oblouk používaný pro odstranění končetiny z dosahu bolestivého podmětu. Tento reflex je mnohem pomalejší než myotatický reflex, což značí intervenci velkého počtu interneuronů mezi smyslovým podmětem a koordinovaným pohybem. [[axon|Axony]] vedoucí signály bolesti vstupují do [[mícha|míchy]] a aktivují interneurony v několika různých místech. Tyto interneurony nakonec podráždí alfa [[motoneuron|motoneurony]] kontrolující všechny flexorové [[sval|svaly]] postižené končetiny.
<ref name="isbn0-7817-6003-8">
{{cite book
|author=Bear, Mark F., PhD; Connors, Barry W., PhD; Paradiso, Michael A., PhD |title=Neuroscience: exploring the brain, 3rd ed.
|publisher=Lippincott Williams & Wilkins
|location=Philadelphia, PA 19106; Baltimore, MD 21201
|year=2007 |isbn=0-7817-6003-8
|oclc=
|doi=
|accessdate=
|page=}}</ref>
 
===Míšní interneurony===
1a inhibiční neurony: nachází se v Lamina VII, zodpovědné za inhibici antagonistických motoneuronů.
 
1b inhibiční neurony: nachází se v Lamina V, VI, VII. afferent or Golgi tendon organ activates it.
 
===Kortikální interneurony===
Interneurony obsahující parvalbumin
 
Interneurony obsahující CCK (cholecystokinin)
 
Interneurony obsahující VIP (vasoaktivní intestinální polypeptid)
 
===Cerebelární interneurony===
Interneurony molekulární vrstvy (košíčkové buňky, hvězdicovité buňky
 
Golgiho buňky
 
Granulované buňky
==Renshawovy buňky==
Renshawovy buňky jsou malé interneurony lokalizované v anteriárních rozích [[mícha|míchy]] v blízké asociaci s [[motoneuron|motoneurony]]. Prakticky ihned poté, co [[axon]] anteriárního [[motoneuron|motoneuronu]] opustí jeho tělo, kolaterály (kolaterální větve) tohoto [[axon|axonu]] přechází na sousední Renshawovy buňky. Renshawovy buňky jsou inhibiční interneurony předávající inhibiční signál okolním [[motoneuron|motoneuronům]]. Stimulace každého [[motoneuron|motoneuronu]] tedy směřuje k inhibici okolních [[motoneuron|motoneuronů]], přičemž tento jev nazýváme [[latelární inhibice]]. [[pohybová soustava|Pohybový systém]] užívá tuto [[latelární inhibice|laterální inhibici]] k zaměření nebo zaostření vlastních signálů stejnou cestou jakou používá senzorický systém (využívá stejného principu), aby se primární signál přenesl v nezmenšené míře požadovaným směrem a zároveň potlačuje tendenci signálu šířit se příčně. <ref name="ISBN 978-1-4160-4574-8"></ref>
 
{{Překlad|jazyk=en|článek=Interneuron|revize=480667138}}
== Reference ==
<references/>
 
== Reference ==
<references/>
46

editací