Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 23 bajtů ,  před 7 lety
== Biografie ==
 
===Kněžské působení ===
 
Pocházel z početné rodiny hanáckého krejčího. Na popud staršího bratra-kněze po absolvování Slovanského gymnázia v Olomouci (1882) studoval v hanácké metropoli bohosloví, na kněze vysvěcen v roce 1887. Krátce působil jako katecheta ve Vítkovicích, pak vystřídal řadu kaplanských míst – v Brance, Šumicích, Satříči a Chropyni, v r. 1899 se vrátil do rodného kraje a do roku 1920 působil v Němčicích nad Hanou jako kaplan, farář a děkan. V roce 1920 byl povolán do Kroměříže na místo probošta Kolegiátní kapituly u sv. Mořice, v roce 1923 jmenován prelátem a v roce 1925 apoštolským protonotářem.
 
=== Křesťansko-sociálním politikem ===
 
Od studentských let se zajímal o sociální problematiku, publikoval už jako bohoslovec, a jeho hluboké teoretické vědomosti a rozhled po evropské literatuře vedly olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna k rozhodnutí připravovat ho pro stolici sociologie na olomoucké teologické fakultě. Od počátku 90. let vyvíjel horlivou přednáškovou a organizační práci a krátce redigoval ostravské Zájmy dělnictva. Od roku 1897 stál v čele úsilí o vytvoření Sdružení katolických spolků arcidiecéze olomoucké a svolal jeho sjezdy v Hulíně (říjen 1897) a ve Vítkovicích (červenec 1898). Podpořil iniciativu redaktora Antonína Rybníčka k založení obdobného sdružení v Brně (Sdružení katolických spolků v diecézi brněnské, listopad 1898) a na sjezdu ve Vyškově v dubnu 1899 vzniklo Zemské ústředí křesťanských sociálů na Moravě, které současně připravilo návrh a podklady pro politizaci tohoto proudu a založení křesťansko-sociální strany na Moravě. Valoušek zřejmě jako člen Národní strany katolické na Moravě ustoupil do pozadí a vůdčí roli přenechal P. Janu Šrámkovi, který připravil na 3. a 4. září 1899 ustavující sjezd Křesťansko-sociální strany na Moravě a ve Slezsku, jenž proběhl na Velehradě.
 
V roce 1901 Valoušek poprvé kandidoval za Národní stranu katolickou na Moravě do vídeňské říšské rady a mandát si udržel až do roku 1918. Jako poslanec zastupoval slovácké volební kraje na moravském zemském sněmu v letech 1906-1913.<ref>{{Citace elektronické monografie
| vydavatel = divadloschod.cz
| datum přístupu = 2011-11-30}}</ref>
 
===Literární činnost ===
 
Politickou práci tohoto velmi pilného preláta provázela literární činnosti, v níž zpracovával vedle náboženských a historických témat především sociální látku. Zatímco jeho básnická tvorba (v češtině a latině) zůstala pouze na okraji a je roztroušena po řadě novin a časopisů (Našinec), dobově našly ohlas jeho povídky (1897 Tři povídky, Vrstevnice a jiné povídky) a dramatické práce (Srdce a peníze, Zkáza, Svatý Václav, Chudáček Boží, Svatá Alžběta); ve 30. l. vyšly v několika svazcích v Přerově v edici Šlépěje života. Překládal z ukrajinštiny. Zájem o literaturu a umění Valouška přivedl do řad české Katolické moderny, publikoval v Novém životě a účastnil se jejích prvních sjezdů. Řadu let byl předsedou Matice svatohostýnské a na posvátném Hostýně se také nechal pochovat.
Anonymní uživatel