Nejvyšší správní soud České republiky: Porovnání verzí

m (Typo, aktualizace počtu soudců)
Nejvyšší správní soud zejména rozhoduje ve věcech správních o mimořádných [[opravný prostředek|opravných prostředcích]] proti rozhodnutím [[krajský soud|krajských soudů]] jako soudů správních, tj. o [[kasační stížnost|kasačních stížnostech]]. Mimoto tomuto soudu přísluší i zvláštní [[agenda]], rozhoduje o:
* kompetenčních žalobách mezi orgány [[veřejná správa|veřejné správy]]
* rozpuštění [[politická strana|politické strany ]] nebo politického hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti
* zrušení [[opatření obecné povahy]] nebo jeho částí pro rozpor se zákonem
 
Neregistrovaný uživatel