Wikipedie:Diskuse o smazání/Aktualizace vrstvy mapování biotopů: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
(AfD - Aktualizace vrstvy mapování biotopů)
 
Bez shrnutí editace
 
==== Komentáře ====
* Výsledky projektu aktualizace VMB jsou široce využíváne i mimo resortní organizace MŽP, jen je lidi často neumí správně pojmenovat, neboť si neuvědomují, že se nejedná o "mapu", nýbrž o GIS vrstvu. Zároveň je správný názvy někdy komolen do patvarů typu "naturová mapa" "vrstva Natury" atp., což vychází z historie projektu.
http://invenio.nusl.cz/record/50475 - zde se hovoří o "mapových podkladech Natura"
http://www.npsumava.cz/cz/5654/8616/clanek/ - zde se pojednává o "biotopech mapovaných podle Natury 2000"
http://logistika.ihned.cz/c1-20456560-mapovani-biotopu "aktuální vrstva biotopů"
http://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/dokumenty/aktivity/WD-44-07-1_A406.pdf - tady bylo využito "mapování biotopů Natura"
http://users.prf.jcu.cz/kucert00/PAPERS/kucera_pojer.pdf - zde vrstva nemá žádný název, mluví se jen o "databázi".
Dá se toho najít víc, ale nedá se na to odkazovat právě vzhledem k tomu, že se lidem to názvosloví plete, a pojmenovávají databázi, jak se jim zrovna zachce.
 
Podobně celý projekt je často nesprávně nazýván, popř. zaměňován s prvním mapováním biotopů, jeho metodika a účely jsou však jiné než původní projekt "mapování biotopů", funguje v delším intervalu, s jiným územním rozdělením atp. Projekt je nazýván např. "aktualizace Natury", nebo prostě jen "Natura", popř. jen "aktualizace".
např. "aktualizace mapování pro soustavu Natura" http://www.paukertova.cz/view.php?cisloclanku=2007050003
tady se mluví o aktualizacích: http://kbe.prf.jcu.cz/files/prednasky/biotopy_cr/biotopycr_1.pdf
132

editací