Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

odkaz na NDOP
mBez shrnutí editace
(odkaz na NDOP)
Je tuzemským odborným garantem evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Tu v České republice tvoří 41 ptačích oblastí a 1087 evropsky významných lokalit. AOPK ČR zajišťuje evidenci a sledování jejich stavu, na expertní úrovni zastupuje stát u Evropské komise.
 
V roce 2010 vydala více než 12000 závazných stanovisek a rozhodnutí. Poskytuje odbornou a informační podporu orgánům veřejné správy. Vede Informační systém ochrany přírody a krajiny, v [[Nálezová databáze ochrany přírody|nálezové databázi]], která soustřeďuje informace o výskytu rostlin a živočichů, je více než 6,7 milionu údajů.
 
Věnuje se i práci s veřejností. Pořádá akce, zaměřené zejména na poznávání Vydává časopis Ochrana přírody, sborník Příroda a řadu dalších publikací pro odbornou i širokou veřejnost.
132

editací