Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

odkaz na monitoring biotopů
m (přidá odkaz na projekt mapování biotopů)
(odkaz na monitoring biotopů)
* Připravuje záchranné programy ohrožených druhů a zajišťuje jejich koordinaci a realizaci
* Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR
* Dokumentuje stav přírody a krajiny (např. viz [[mapování biotopů]] a [[monitoring biotopů]]), vede Informační systém ochrany přírody
* Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě
* Působí jako tuzemský vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a znalecký ústav
132

editací