Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
== Historie ==
Původním [[účel]]em mapování [[biotop]]ů bylo splnění povinností daných evropskými právními předpisy pro vstup do [[Evropská unie|Evropské unie]] – vymezení [[Evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]] pro typy přírodních stanovišť (součást soustavy chráněných území [[Natura 2000]]). První vlna mapování probíhala v letech 2001–2005 za úsilí stovek profesionálních i dobrovolných pracovníků. Při mapování biotopů se sbírala data nejen pro evropsky významné typy přírodních stanovišť, ale i pro další přírodní biotopy na území ČR. Výsledkem je celoplošná '''[[vrstva mapování biotopů]]'''. Vzhledem k tomu, že stav [[vegetace]] se mění, a také vzhledem k dílčím nepřesnostem původní vrstvy se od roku 2006 provádí '''[['''aktualizace vrstvy mapování biotopů''']]'''.
 
== Jednotka mapování ==
'''Evropsky významný typ přírodního stanoviště''' (= [[habitat]]) je jednotka vegetace používaná v evropské legislativě. Členění na habitaty je používané při psaní oficiálních zpráv a při plnění povinností vůči Evropské unii. Pro pouhé konání mezinárodních povinností by tedy mapování mohlo být prováděno na této úrovni. Při mapování biotopů v ČR je ovšem používaná jemnější mapovací jednotka – [[biotop]], která je tradičně užívána středoevropskými odborníky. Biotopy lze jednoduše rozdělit do jednotlivých habitatů. Detailnější přístup tak umožňuje plnit mezinárodní povinnosti a zároveň využít data pro řadu jiných odborných i ochranářských účelů. Aktuální klasifikaci biotopů popisuje [['''[[Katalog biotopů České republiky]]''']].
 
== Co se při mapování sleduje ==
132

editací